top of page

Veteraanien muisto säilyy

Sotatoimet Suomen maaperällä päättyivät tasan 79 vuotta sitten, kun viimeiset saksalaisjoukot vetäytyivät Kilpisjärven kautta Norjan puolelle. Kuusi vuotta kestänyt kolmen sodan raskas aikakausi tuli päätökseen.


Talvisodassa, jatkosodassa ja Lapin sodassa kaatui yhteensä yli 90 000 suomalaista. Kaatuneiden muistoksi perustettiin jo vuonna 1940 muistopäivä, jota vietetään aina toukokuun kolmantena sunnuntaina.  


1939-1945 sodissamme taisteli kaikkiaan noin 700 000 sotilasta tai lottaa. Sotien jälkeen he palasivat siviilitöihinsä, jälleenrakensivat maan ja nostivat sen raunioista erääksi maailman parhaista maista. 


Suomi ja suomalaiset ovat ikuisesti kiitollisia veteraaneillemme. 


Jälleenrakennuksen ja elämän normalisoinnin kiireissä veteraanisukupolven kunnioittamisen muodolliset piirteet jäivät vahvistamatta. Vuonna 1986 valtioneuvosto kuitenkin korjasi tämän epäkohdan ja vahvisti Lapin sodan päättymispäivän, 27.4. kansalliseksi veteraanipäiväksi.


Kansallisesta veteraanipäivästä on sittemmin muodostunut vakiintunut kevään tapahtuma. Veteraanisukupolven muistaminen ja kunnioitus jatkuu, vaikka veteraanien joukko harveneekin. Joukossamme on vielä noin 2 000 kunniakansalaista, joista lähes 400 on sotainvalideja. Veteraaniemme keski-ikä on 99 vuotta.


Joukon harvetessa veteraanityö on muuttumassa perinnetyöksi, jota nuoremmat sukupolvet jatkavat. Veteraanityön jatkamisella varmistetaan, että veteraanien muisto säilyy ja tulevatkin sukupolvet ymmärtävät sodan käyneen sukupolven maksaman hinnan vapaudestamme.


Veteraanipäivän huomioinnin lisäksi jokainen suomalainen voi parhaiten kunnioittaa veteraanisukupolven työtä varmistamalla omilla toimillaan sen, että uhria ei lunastettu turhaan. 


Kiitämme kunnioittaen veteraaneja ja lottia sekä toivotamme kaikille suomalaisille arvokasta kansallista veteraanipäivää.


Comments


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page