top of page

Terapiatakuusta tehtävä päätökset kehysriihessä

Kansanterveystyö ja terveyspalvelut ovat vuosikymmenten ajan keskittyneet fyysisen terveyden hoitamiseen. Suomalaisten fyysinen terveys onkin kohentunut. Mielenterveyden osalta ollaan menossa todella huolestuttavaan suuntaan.


Mielenterveyden häiriöistä on tullut vakava kansansairaus. Joka viides aikuinen kärsii mielenterveyshäiriöistä. Ja jos perheessä vanhemmilla on ongelmia, niin se heijastuu lapsiin. Joka toinen suomalainen kokee mielenterveyshaasteita jossain elämänsä vaiheessa.


Erityisen huolestuttavaa on, että vuonna 2019 mielenterveyden ongelmat nousivat suurimmaksi syyksi työkyvyttömyydelle. Perinteiset sairaudet ovat jäänet taakse. Mielenterveyden häiriöt maksavat yhteiskunnalle yli 11 miljardia euroa vuodessa. Suuri osa mielenterveyshäiriöistä alkaa jo lapsuus- ja nuoruusiässä. Monelle tulee nämä tiedot yllätyksenä, koska edelleen asioista ei puhuta ja leimaaminen on yleistä.


Mielenterveyspalvelut eivät toimi tarpeeksi kattavasti ja nopeasti. Joka toinen lievää tai keskivaikeaa mielenterveyden häiriötä sairastavista on hoidon ulkopuolella. Ongelmat pahenevat. Pitää olla paljon rahaa, jotta saa varmasti hoitoa. Palveluissa on myös alueellisia eroja. Koronapandemian aiheuttama hoitovelka ja mielenterveydelle tuomat lisähaasteet luovat lisäongelmia.


Keskeisiin mielenterveyden häiriöihin, kuten masennukseen ja ahdistuneisuuteen, on olemassa tehokkaita ja kohtuuhintaisia hoitoja. Ennaltaehkäisevät ja varhaisen vaiheet hoidot ovat selvää säästöä myös julkiselle taloudelle. Tällä hetkellä apua ei kuitenkaan saa riittävän nopeasti ja liian usein apu jää saamatta.


Kokoomus on esittänyt terapiatakuuta. Terapiatakuu takaisi kansalaisaloitteessa esitetyllä tavalla kaikille nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen. Varhaisessa vaiheessa saadut palvelut ovat tehokkaimpia inhimillisesti ja taloudellisesti. Terapiatakuusta ja nopeasta hoitoon pääsystä hyötyy sairastuneen lisäksi omaiset ja lähipiiri.


Näitäkin julkisia palveluja voi mielestäni tuottaa kunnan omat ammattilaiset, mutta myös järjestöjen ja yritysten palkkalistoilla olevat terapeutit, lääkärit ja muut ammattilaiset. Kunhan laatua valvotaan ja hinta on jämpti.


Vasemmistopuolueissa on perinteisesti vastustettu sitä, että yritysten tai järjestöjen palkkalistoilla olevat terveydenhoidon ammattilaiset eivät saisi olla mukana auttamisessa. Perusteet ovat enemmän ideologisia kuin kansalaisten etua ajattelevia. Monipuolinen palvelutuotanto mahdollistaa palvelujen nopeamman saatavuuden ja laadun parantamisen.


Nyt Marinin hallituksen kannattaa heittää vasemmistolainen ideologia tässä asiassa romukoppaan ja asettaa hoidon saatavuus etusijalle. Kaikki ammattilaiset näihin talkoisiin mukaan. Esimerkiksi terapeutti on yhtä hyvä ammattilainen oli hän sitten kunnan tai yrityksen palkkalistoilla. Ja miettikää sitä inhimillistä kärsimystä, jos ihminen ei saa mielenterveysongelmaan apua, vaikka yksityisellä puolella sitä olisi tarjolla. Terveyspalvelujen saamista ei kannata vasemmistolaisella ideologialla sotkea. Marinin hallituksen tapa tehdä sote-uudistusta vie palvelujen saatavuutta vielä huonompaan suuntaan, koska yritysten palkkalistoilla olevien ammattilaisten kyky antaa hoitoa vaikeutuu monin tavoin. Nämä ideologiset viritelmät eivät palvele kansalaisten etua. Kokoomukselle on tärkeintä, että ihmiset saavat tulotasosta riippumatta nopeasti ja laadukkaasti terveyspalveluja myös mielenterveyden häiriöihin.


Hälytyskellojen pitää siis soida koko yhteiskunnassa. Kyse on valtavasta menetyksestä erityisesti inhimillisesti mutta myös taloudellisesti. Kyse ei ole ”vain” sosiaali- ja terveyspolitiikasta. Mielenterveystyö on samalla työllisyys-, talous- ja eläkepolitiikkaa. Kun yhdistämme väestörakenteesta johtuvat haasteemme tähän uuteen kansansairauteen, näkymä on todella vakava.


Asenneilmapiirin ja leimaamisen lopettamiseen tarvitaan kaikki suomalaiset. Tässä useat järjestöt tekevät ensiluokkaista työtä. Mutta konkreettiset päätökset ovat nyt maan hallituksen vastuulla. Siksi Marinin hallitukselta edellytetään päätöksiä ensimmäisistä korjauksista. Terapiatakuusta tulee tehdä päätökset ensi viikon kehysriihessä.


Antti Häkkänen Kokoomuksen varapuheenjohtaja Blogi VerkkouutisissaComments


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page