top of page

Northern Forest 24 -harjoituksen mediapäivässä

Puolustusministerin avaussanat Northern Forest 24 -harjoituksen mediapäivässä 29.5.2024 Pohjoisen alueen strateginen merkitys on kasvanut entisestään Suomen liityttyä Naton jäseneksi. Venäjälle pohjoiset alueet ovat erittäin merkityksellisiä sekä taloudellisesti että sotilaallisesti. Huomattava osa Venäjän öljyvarannoista on saavutettavissa ainoastaan Kuolan kautta ja maan pohjoinen laivasto on elintärkeä osa sen ydinpelotetta. Venäjä tulee varmistamaan, että sen intressit pohjoisessa ovat turvattu. Edelliseen liittyen, Naton pohjoisen alueen puolustaminen on entistä tärkeämpää. Tässä ei ole ainoastaan kyse Suomen Lapista, vaan koko liittokunnan kyvystä puolustaa aluettaan. Suomalaisittain luonnollisesti olennaista on se, että kykenemme kaikissa olosuhteissa puolustamaan maa-aluettamme ja sen myötä koko liittokuntaa. Pohjoiset alueet ovat sotilaallisesti maailman vaativimpiin kuuluvia alueita. Ilmasto-olosuhteet ovat erittäin vaihtelevia ja alueen hyvin rajallinen infrastruktuuri vaikeuttaa sotilaallista toimintaa - erityisesti joukkojen logistiikkaa. Olosuhteista johtuen, ainoastaan muutaman valtion asevoimilla on todellinen operatiivinen toimintakyky arktisilla alueilla. Talviset äärimmäiset lämpötilat, päivänvalon määrä, yksittäisen sotilaan varusteet ja niin edelleen, asettavat erityisiä vaatimuksia sotilasjoukon toiminnalle. Näitä olosuhdesidonnaisia ominaisuuksia on luonnollisesti turha kehittää, mikäli toimintaa suunnitellaan ainoastaan lämpimässä ilmastossa. Meillä ei ole varaa tällaiseen luksukseen. Suomen on välttämätöntä suunnitella kaikki Puolustusvoimiemme kehittäminen sillä silmällä, että kaikki joukkomme kykenevät tarvittaessa toimimaan arktisilla alueilla. Kaluston varustamisen haasteet ovat kuitenkin voitettavissa. Se mikä ratkaisee pohjoisen alueen puolustamisen onnistumisen, on siellä toimivien joukkojen kokemus ja aluetuntemus. Luonnollisesti tämä saavutetaan ainoastaan harjoittelemalla säännöllisesti näissä haastavissa olosuhteissa. Todettakoon, että juuri nyt lämpötila ja lumen määrä eivät olennaisesti vaikeuta sotilaallista toimintaa. Ottaessamme Naton jäsenyyden myötä vastuuta myös koko liittokunnan puolustamisesta, olemme määrätietoisesti pyrkineet sitomaan liittolaistemme joukkoja harjoitteluun Suomessa ja erityisesti Lapissa. Vain kokemus näistä olosuhteista valmistaa joukot tarvittaessa tositoimiin. Tyydytyksellä voin todeta, että liittolaisemme ovat kiitettävästi vastanneet kutsuun ja nyt meillä aiemmin puhtaan kansalliset harjoitukset ovat aidosti monikansallisia ja konkreettisesti parantavat yhteistoimintakykyämme ja valmentavat liittolaisiamme alueeseen. Northern Forest 24 on puolustuksellinen harjoitus. Se ei ole kohdistettu ketään vastaan ja siinä harjoitellaan Suomen ja Naton alueiden puolustamista. Tässä valossa kenenkään tai minkään valtion ei ole syytä huolestua tai provosoitua. Jokaisella itsenäisellä valtiolla on oikeus puolustautua ja harjoitella puolustautumista. Kaikki mahdollinen muu spekulointi harjoituksen tarkoituksesta on turhaa ja tarkoitushakuista. Olen hyvin vaikuttunut ja vakuuttunut harjoituksessa näkemästäni ja uskon omien ja liittolaistemme kykyyn puolustaa Suomea ja Naton aluetta. Emme kuitenkaan saa jäädä lepäämään laakereillamme, vaan harjoittelua on jatkettava ja kehitettävä edelleen siten, että vastaisuudessa kaikki pohjoisen alueen puolustukseen suunnitellut joukot ovat saaneet mahdollisuuden harjoitella alueella ja mikäli mahdollista, useita kertoja.
Comments


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page