top of page

Kokoomuksen tavoitteena turvalliset ja tasapuoliset palvelut

Vain kestävä talous luo hyvinvointia. Tulevina vuosina tarvitaan lisää rahaa sote-palveluihin. Riittävät verorahat sote- ja pelastuspalveluihin saadaan vain työntekoa ja yrittäjyyttä lisäämällä, eikä jatkuvilla veronkiristyksillä, uusilla maakuntaveroilla ja velkaantumisella. Kun taloutta hoidetaan hyvin, rahat riittävät palveluihin, eivätkä verot nouse. Mitä vahvemmalla pohjalla on talous, sitä vahvemmat ovat resurssit sote-alan ammattilaisille arjen työhön ja alan vetovoimaan.


Kokoomuksen tavoitteena on ongelmien ennaltaehkäisy. Kutsuin kokoon 40 järjestön foorumin, jossa eteläsavolaisten järjestöjen selkeä viesti oli ennaltaehkäisy. Puututaan ajoissa perheiden jaksamiseen, koulukiusaamiseen, vanhusten yksinäisyyteen ja liikkumattomuuteen. Tuetaan liikunnallista elämäntapaa, yhteisöllistä järjestötoimintaa ja ihmisen vastuuta toisista. Välittämistä ei voi ulkoistaa vain virkamiehille. Tällä työllä vähennetään sote-kuluja ja lisätään hyvinvointia.


Kokoomuksen mielestä lähipalveluihin on päästävä varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi terapiatakuu nopeuttaisi mielenterveyspalveluihin pääsyä ja vähentäisi kalliimpia hoitoja. Perheiden varhaiset tukipalvelut estäisivät huostaanottoja. Ikäihmisten kotipalvelujen vahvistaminen auttaisi pärjäämään kotona. Varhainen apu on paras apu.


Palvelujen saatavuutta voidaan parantaa myös esimerkiksi palveluseteleillä ja Kela-korvauksia korottamalla. Etävastaanotot ja muut sähköiset palvelut täydentävät perinteisiä palveluja. Hyviä käytäntöjä on Suomi pullollaan. Näin voidaan turvata lähipalveluja myös pienemmissä kunnissa.


Lopulta kyse on siitä, että valtio antaa maakunnalle kerran vuodessa vakiosumman rahaa. Jos lupaat löperösti toiselle, se on toiselta pois. Jos hoidat taloutta huonosti, se on palveluista pois. Kokoomuslaista ehdokasta äänestämällä saat takuun, että maakuntamme sote-rahat käytetään vastuullisesti, tehokkaasti ja tasapuolisesti asukkaiden palveluihin. Pidetään huolta sosiaali- ja terveydenhuollon kaikista palveluista sekä ensihoidon ja pelastuksen toimintakyvystä koko maakunnassa. Yhteistyöllä, asiantuntijatiedolla ja vastuullisesti toimimalla onnistumme.


Antti Häkkänen

Kokoomuksen varapuheenjohtaja,

Etelä-Savon aluevaaliehdokas
Comments


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page