top of page

Antin vaalikonevastauksia vanhustenhoidosta turvallisuuteen

Ylen väittämä: On hyväksyttävää, että julkisia palveluja on vähemmän syrjäseuduilla.

Lakisääteiset peruspalvelut on järjestettävä myös pienemmissä kunnissa. Mutta on täysin selvää, että suuremmissa kaupungeissa on esimerkiksi erikoissairaanhoitoa ja muita vaativia palveluja.


Ylen väittämä: Suomessa on liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa.

Työnteon pitää olla aina kannattavampaa kuin joutenolon. Jokaisella työikäisellä ja työkykyisellä on velvollisuus hankkia omalla työllään toimeentulonsa ja maksaa elämisensä. Koulutuksella yhteiskunta tarjoaa osaamisen, jolla voi tehdä työtä ja elää itsenäistä elämää.


Ylen väittämä: Turkistarhaus pitää sallia myös tulevaisuudessa.

Vastuullisesti ja eläinten hyvinvointi huolehdittuna, elinkeino edelleen sallittava, jos turkiksia joka tapauksessa tuotetaan ympäri Suomea.


Ylen väittämä: Kansanäänestyksiä on lisättävä, jotta kansalaisten suora osallistuminen päätöksentekoon kasvaa.

En kannata huutoäänestysten lisäämistä. Vastuulliset päättäjät hoitakoon kokonaisuuksien ja eri asioiden vaikean yhteensovittamisen siten, että koko kansa pärjää ja Suomi menestyy.


Ylen väittämä: Lihantuotannon tukea tulee vähentää ilmastosyistä.

Tasapainoinen ruokavalio ja puhdas suomalainen ruoka kuuluvat ruokapöytään jatkossakin.


Ylen väittämä: Metsähakkuita pitää rajoittaa ilmastopäästöjä poistavien hiilinielujen kasvattamiseksi.

Metsän kasvua tulee vauhdittaa. Suomalainen kestävä mestänhoitotapa ja metsätalous ovat ilmastoteko jo itsessään. Eurooppa on hakannut metsänsä jo ajat sitten.


Ylen väittämä: Valtion pitää ympäristösyistä ohjata ihmisiä kuluttamaan vähemmän.

Tietyiltä osin kyllä, on järkevää kierrättää ja saada asioita aikaa vähemmällä jätteellä ja materiaalilla. Arkijärkeä myös taloudellisesti. Suomi on osannut aiemminkin sovittaa elinkeinot ja kulutuksen ympäristönsuojeluun. Järkevä tasapaino haettava myös jatkossa.


Ylen väittämä: Suomen pitää suojella kaikki luonnontilaiset metsät, jotta luonnon monimuotoisuus vahvistuisi.

Metsät ovat myös taloudellisen hyvinvoinnin lähde. Sieltä tulee rahat palkkoihin, eläkkeisiin ja vaikkapa koulutukseen ja terveyspalveluihin. Kohdennetut vapaaehtoiset suojelutoimet ovat järkeviä.


Ylen väittämä: Suomen pitää olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hidastamisessa, vaikka se aiheuttaisi suomalaisille kustannuksia.

Kannatan ilmastonmuutoksen torjuntaa ja sitä, että Suomi kantaa osansa. Pienen valtion kannattaa kuitenkin asettaa muita maita kireämmät päästötavoitteet vain sellaisissa asioissa, joissa meidän on selvästi mahdollista saada taloudellista hyötyä ja kykenemme vähentämään päästöjä kustannustehokkaasti. Jos esimerkiksi tietyillä aloilla yrityksemme kehittävät uutta teknologiaa ja vähäpäästöisiä tuotteita, niin tätä kannattaa tukea ja vauhdittaa. Jos taas kustannukset räjähtävät käsiin ja ajaudumme velkakierteeseen ja kansalaisten kulut kasvavat jyrkästi, muita kireämmät päästötavoitteet eivät ole onnistuneita. Järkevästi toteutettuna vähäpäästöisten ja ympäristöystävällisten tuotteiden myyminen maailmalle tuo Suomeen rahaa ja samalla vähentää päästöjä maailmalla. Kansallinen etu kannattaa siis järkevällä tavalla huomioida myös ilmastonmuutoksen torjumisessa.


Ylen väittämä: Kiina-riippuvuudesta pitää pyrkiä eroon, vaikka se heikentäisi yritysten kilpailukykyä.

Kiinan kanssa tehdään jatkossakin kauppaa, mutta riippuvuuksia tulee vähentää. Venäjän kanssa tehtiin merkittäviä virheitä, kun rakennettiin liian suurta keskinäisriippuvuutta. Samaa virhettä ei kannata toistaa Kiinan kanssa. Euroopan tulee olla omavaraisempi monissa asioissa ja tehdä tiiviimmin yhteistyötä demokraattisten ja vapaiden maiden kanssa.


Ylen väittämä: Kun valtion menoja ja tuloja tasapainotetaan, se on tehtävä mieluummin menoja vähentämällä kuin veroja korottamalla.

Veronkiristykset näivettävät taloutta ja kansalaisten ostovoimaa. Maltilliset säästöt vähemmän tärkeisiin kohteisiin ovat paikallaan, jotta veroja ei tarvitse kiristää.


Ylen väittämä: Valtion on mieluummin otettava lisää velkaa kuin vähennettävä palveluita.

Kysymys on väärin aseteltu. On täysin mahdollista vähentää velkaantumista ja pelastaa palvelut. Kokoomuksen talousohjelmassa ei leikata palveluista ja vähennetään samaan aikaan velkaantumista. Se tehdään mm. työtä ja yrittäjyyttä vahvistamalla ja tekemällä muualta säästöjä, esimerkiksi työttömyysturvasta säästämällä Velan korot syövät kohta jo 4 miljardia euroa hyvinvointipalvelujen rahoituksesta. Velkaantuminen on saatava katkaistua.


Ylen väittämä: Pääomatulojen verotusta on kiristettävä.

Pääomatulot tulevat onnistuneesta yritystoiminnasta, investoinneista, riskinotosta ja säästämisestä. Näihin tulee kannustaa, jotta talous kasvaisi

ja syntyisi enemmän myös rahaa palveluihin. Veronkiristykset näivettävät yritystoimintaa ja taloutta.


Ylen väittämä: Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Työttömyysturvan pitää olla turvaverkko, joka tietyn ajan kuluttua kannustaa työnhakuun ja työpaikan vastaanottamiseen. Työttömyysturvaan menee miljardeja euroja verorahaa, jotka tarvittaisi vanhustenhoitoon tai vaikkapa kansalaisten lompakkoon matalampina veroina.


Ylen väittämä: Eläkeläisköyhyyttä pitää vähentää korottamalla takuueläkettä.

Pienituloiset eläkeläiset ovat todella vaikeassa tilanteessa. Kustannustennousu pitää huomioida takuueläkkeessä.


Ylen väittämä: Terapian tulee olla maksutonta alle 30-vuotiaille.

Kannatan mielenterveyspalvelujen saatavuuden nopeuttamista ja julkista rahoittamista. Pienituloisille alle 30-vuotiaille tulee mahdollistaa maksuton terapia, jotta kenenkään mielenterveys ei jää rahasta kiinni.


Ylen väittämä: Liikuntaa on lisättävä peruskoulussa, vaikka muiden oppiaineiden kustannuksella.

Kansanterveyden talkoot on aloitettava nyt. Terveellinen elämäntapa on kaiken lähtökohta. Lasten ja nuorten liikuntatottumuksia tulee lisätä niin kouluissa, harrastuksissa kuin myös kotien kannustuksen kautta.


Ylen väittämä: Kannabiksen käyttö pitää laillistaa.

Lapsia ja nuoria on suojeltava huumeilta kaikin keinoin. Huumeidenkäytön salliminen johtaisi ongelmien pahentumiseen. Kannatan päihdepalvelujen parantamista.


Ylen väittämä: Korkeakouluissa on otettava käyttöön lukukausimaksut myös suomalaisille opiskelijoille.

Maksuton koulutus on mahdollisuuksien tasa-arvon perusta.


Ylen väittämä: Suomen pitää vastaanottaa nykyistä vähemmän kiintiöpakolaisia pakolaisleireiltä.

Nykyinen kiintiö on riittävä. Sen lisäksi keskitytään Ukrainan pakolaisten auttamiseen. Se on vastuumme eurooppalaisena pienenä valtiona.


Ylen väittämä: Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi.

Jos tekee töitä, noudattaa lakeja ja maksaa omat kulunsa, on tervetullut. Yritykset ja palvelut tarvitsevät tekijöitä. Talous ja palvelut näivettyvät jos ei saada lisää tekijöitä. Ensisijaista on saada Suomen omat 300 000 työtöntä töihin. Sen lisäksi tarvitaan tekijöitä ulkomailta.


Ylen väittämä: Yrityksillä pitää olla vapaus palkata työntekijöitä EU:n ulkopuolelta ilman saatavuusharkintaa.

Valvonta ja pelisäännöt pitää olla selvillä. Työehdot ja lait samat kaikille tekijöille. Rehdisti pelaava yritys saa toimia nopeammin.


Ylen väittämä: Bensan ja dieselin verotusta on alennettava.

Dieselin ylimääräinen vero pitäisi poistaa. Myös työmatkakulujen verovähennystä tulee parantaa, jotta työssäkäynnin kannattavuus paranee. Autoilun kustannukset ovat yleisestikin liian korkealla.


Ylen väittämä: Saimaan kanavan korvaajaksi pitäisi rakentaa Kymijoen-Mäntyharjun kanava.

Tässä taloustilanteessa ei realismia. Euroopassa rakennettu EU-rahalla suuriakin kanavahankkeita. Siksi syytä päivittää suunnitelmia, vaikutusarvioita ja hintalappuja myös kotimaan kanavahankkeista.


Ylen väittämä: Itärajan aidasta pitää tehdä reilusti nykyisiä suunnitelmia pidempi ja järeämpi.

Rajaturvallisuus on varmistettava, mutta on pidettävä järki päässä. Aitaa tarvitaan vain tietyiltä osin tukemaan muuta rajavalvontaa.Comments


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page