top of page

Kirje kokoomuslaisille

Hyvät ystävät,

olen ehdolla Kokoomuksen varapuheenjohtajaksi tänään alkavassa puoluekokouksessa. Olen parasta aikaa matkalla Poriin. Samaan aikaan osa teistä kokoontuu alueiden omiin kokouspaikkoihin eri puolilla Suomea. Puoluekokouksessa päätetään puolueen poliittinen linja ja henkilövalinnat. Varapuheenjohtajilla on tärkeä tehtävä edistää kokoomuslaisten yhteisiä linjauksia koko Suomessa. Pyydän tukeasi. Puoluekokouksessa voit vaikuttaa valintaani itse tai puoluekokousedustajasi kautta. Kirjoitin tähän alle lyhyesti keskeiset suuntaviivat uuden vuosikymmenen Suomelle ja Kokoomukselle.

Alkanut vuosikymmen on ratkaisevan tärkeä Suomelle. Olemme tottuneet siihen, että seuraava sukupolvi saa paremman maan perinnöksi. Tämä on ollut myös Kansallisen Kokoomuksen satavuotinen sanoma. Inhimillisen ja yhteiskunnallisen edistyksen usko, luottamus sivistyksen ja ahkeruuden voimaan. Suomi turvallisena ja vauraana kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Nyt tämä ei välttämättä enää toteudu. Moni läntinen kansakunta on ajautumassa syviin yhteiskunnallisiin ongelmiin samalla kun Kiina ja muut autoritääriset maat nousevat. Demokratia, markkinatalous ja turvallisuus eivät ole enää itsestään selviä. Kansainvälisen kehityksen lisäksi kohtaamme kotimaassa vakavia sosiaalisia, taloudellisia ja yhteiskunnalliseen luottamukseen liittyviä ongelmia tällä vuosikymmenellä.

Päättäjiltä edellytetään tässä ajassa historian, nykyhetken ja tulevaisuuden ymmärrystä. Samaan aikaan kuitenkin ympäröivä yhteiskunta on yhä lyhytnäköisempi ja hermostuneempi. Julkinen keskustelu on täynnä villejä visiota ja mustavalkoisia selityksiä yhä monimutkaisemmalle maailmalle. Olosuhteet eivät ole otolliset rationaaliselle ja pitkäjänteiselle toiminnalle koko yhteiskunnan hyväksi. Demokratiamme tila jättää toivomisen varaa. Historian opetukset ja tulevaisuuden mahdollisuudet ovat kadonneet monien mielistä. Huolellinen harkinta on korvautunut mielikuvien, identiteettien ja katteettomien lupausten politiikalla.

Kokoomuslaisilla on ollut tärkeä rooli itsenäisen Suomen kehittämisessä. Nyt meitä tarvitaan enemmän kuin aikoihin. Luomaan ihmisille toivoa paremmasta huomisesta. Kotikunnissa, valtakunnan tasolla ja kansainvälisillä kentillä. Lisäämään kansakunnan keskinäistä luottamusta ja yhteenkuuluvuutta. Kokoamaan suomalaisia yhteiseen suuntaan. Osoittamaan mikä on olennaista ja jopa kohtalokkaan tärkeää. Aivan kuten historian saatossa kokoomuslaiset vaikuttajat ovat tehneet.

Luomme jokaiselle tasa-arvoiset mahdollisuudet koulutukseen ja taloudelliseen pärjäämiseen, uskomme tieteen, markkinatalouden ja edistyksen voittoon. Edistämme yhteiskuntaa, jossa ahkeruus, vastuullinen elämäntapa ja pelisääntöjen noudattaminen kannattaa. Näemme koko Suomen vahvuudet ja olemme koko Suomen asialla. Kaupunkiseudut ja korkeakoulut ovat moottoreita, jotka luovat elinvoimaa koko Suomeen. Yrittäjyys, yksilön osaaminen ja vapauden voima synnyttävät rajattomia mahdollisuuksia menestykselle uudella teknologian ja tieteen vuosikymmenellä. Kokoomuksen on oltava se voima, joka luo Suomelle takaisin halun ja kyvyn valloittaa maailmaa yritystoiminnan ja huippuosaamisen kautta. Yhteinen suunta ja menestyksen nälkä. Suomalaiset toimivat yhdessä – vastustajat ovat rajojemme ulkopuolella, eikä sisäpuolella. Työntekijät, yritykset ja koko hyvinvointiyhteiskunta pelaavat samassa joukkueessa. Jokainen Aasian markkinoille myyty tuote tuo rahaa vanhustenhoidon parantamiseen.

Kokoomuslaisilla on sydän paikallaan. Olemme tasapuolisia ja oikeudenmukaisia. Nostamme yksilöllistyvässä yhteiskunnassa yhä vahvempaan rooliin välittämisen ja yhteisöllisyyden arvot. Tartumme inhimillisellä otteella 2020-luvun suuriin sosiaalisiin kysymyksiin; osattomuuteen, vanhusten hoivaan, mielenterveysongelmiin, perheiden jaksamiseen ja kasvaviin kansansairauksiin. Kokoomus oli jo alkuaikoinaan keskeinen sosiaalisten ongelmien ratkoja ja kansakunnan yhtenäisyyden edistäjä. Kannamme sosiaalista vastuuta jokaisesta suomalaisesta, yhteisestä ympäristöstä sekä taloudellisesta tulevaisuudesta. Olemme järkivihreän kestävän kehityksen puolue. Puolustamme puhdasta ja monimuotoista luontoa. Osaamme terveellä tavalla yhteensovittaa puhtaan yritystoiminnan, luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristövastuun.

Edistämme tinkimättömästi jokaisen yksilön tasa-arvoisia perusoikeuksia, oikeutta valita onnensa ja elää moniarvoisessa Suomessa ilman pelkoa tai vihaa. Puutumme perusoikeuksien loukkauksiin, vaikka se tapahtuisi perheen tai kulttuuripiirin sisällä. Torjumme yhteiskunnan syvärakenteisiin juurtunutta naisiin kohdistuvaa kotiväkivaltaa ja teemme aitoja sukupuolten tasa-arvoa edistäviä ratkaisuja.

Vahva ja turvallinen oikeusvaltio on keskinäisen luottamuksemme perusta myös uudella vuosikymmenellä. Digitalisaation, teknologian ja siirtolaisuuden kiihtyvällä aikakaudella vahva oikeusvaltio takaa parhaiten yksilön oikeudet ja vapauden, yhteiskunnallisen järjestyksen, talousjärjestelmän innovatiivisen toiminnan sekä maahanmuuton inhimillisen hallinnan. Pidämme oikeuksille vastapainona yksilön velvollisuutta työntekoon ja vastuulliseen elämäntapaan sekä toisen oikeuksien kunnioittamista. Vahvistamme julkisen vallan ja koko yhteiskunnan kriisinhallintakykyä pandemioita ja muita poikkeustilanteita varten.

Turvallisuudessa huomioimme perinteiset uhat yhteiskunnalle ja uudet digitaalisen maailman uhat yrityksille ja yksilöille. Panostamme maanpuolustustahtoon ja olemme päättäväisiä rikollisuuden torjunnassa, niin sosiaalisten juurisyiden kitkemisessä kuin rangaistuksissa. Huumeiden, työttömyyden ja koulupudokkuuden yhdistelmä on keskeinen rikollisuuden taustatekijä.

Vahvistamme epävarmassa maailmassa Suomen kansainvälistä asemaa, rakennamme kestävää eurooppalaista yhteistyötä ja osoitamme valtioviisautta pitkäjänteisellä ulko- ja puolustuspolitiikalla. Venäjän suhteen olemme realisteja ja optimisteja samaan aikaan. Sekavassa ja turvattomassa maailmassa Kokoomus on luotettavin ja uskottavin suunnannäyttäjä suomalaisille.

Nykyisessä poliittisessa ympäristössä Kokoomuksen pitää olla suurin, jotta voi määrittää suuntaa. Alueellisesti voi olla suuri, mutta valtakunnallisesti pieni. On oltava töissä koko Suomella. Kokoomus on perustamisesta lähtien ollut koko kansan puolue. Olemme edelleen kansan läpileikkaus ja tämä erilaisuus on meidän vahvuutemme, jos sen niin käytämme. Nuoria, työikäisiä ja senioreita – erilaisista kodeista ja sosiaalisista lähtötilanteista. Sairaanhoitajia, opettajia, yrittäjiä, maanviljelijöitä ja kaikkea laidasta laitaan. Kotiseudutkin ovat täysin erilaisia. Etelästä pohjoiseen, lännestä itään. Meitä yhdistää aate ja arvot. Kokoomuksella on edelleen parhaat mahdollisuudet koota kansaa koko Suomessa ja sitä kautta olla maan suurin.

Vahvan Kokoomuksen avulla Suomella on kaikki mahdollisuudet ottaa tulevaisuus takaisin omiin käsiinsä. Kokoomuksesta tulee uuden vuosikymmenen suurin puolue ja suunnannäyttäjä, kun vahvistamme luottamusta Kokoomukseen koko kansan ja koko Suomen puolueena. Tässä tärkeässä työssä tarvitaan meistä jokaista. Yhdessä onnistumme. Suomalaisten parhaaksi.

Hyvää puoluekokousta kaikille!

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page