top of page

Vanhuspalveluille 10 vuoden pelastussuunnitelma

Tämän vuosikymmenen suurin yhteiskunnallinen kysymys on hoivalupaus ikäihmisille. Viime kädessä talouskasvu ja työllisyys tuovat rahat palveluihin, mutta palvelujen kehittämisessä on paljon tehtävää. Vuosikymmenen lopussa vanhuspalvelut uhkaavat ajautua vaikeaan kriisiin, jos palveluja ja koko hoiva-alaa ei kehitetä kokonaisuutena ja pitkäjänteisesti. Vanhuspalvelut tarvitsevat parlamentaarisesti käsitellyn kokonaissuunnitelman, jossa katsotaan ikäihmisten palvelujen kokonaisuus koko vuosikymmenelle. Nyt palveluja kehitetään liian sirpaleisesti ja poukkoilevasti.

Vanhuspalveluihin pitäisi rakentaa kokonaissuunnitelma tälle vuosikymmenelle. Siinä on otettava huomioon koko vanhuspalveluiden kirjo aina koti- ja omaishoidosta palveluasumiseen ja laitoshoitoon – sekä muut senioripalvelut kuten välimuotoiset asumispalvelut. Suomi tarvitsee selkeää pitkän tähtäimen näkymää, jotta seniorit, heidän läheisensä ja hoitoalalla toimivat alan ammattilaiset ja tahot – niin järjestöt, yritykset kuin julkinen puoli – voivat luottaa siihen, että hoiva-alan ja hoitajapulan katastrofi pystytään estämään ja että ala pysyy houkuttelevana.

Vuonna 2018 vanhuspalveluissa oli kaikkiaan noin 93 000 asiakasta. Heistä 57% oli kotihoidossa ja 43% ympärivuorokautisessa hoidossa. Kotihoidossa asiakkaat ovat entistä heikkokuntoisempia ja paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa jatkuvasti. Hallituksen esittämä henkilöstömitoitus on tervetullut, mutta pitäisi muistaa, että palvelu ei parane pelkällä kirjauksella. Jotta ikäihmisten palvelut paranevat, se vaatii 4 400 hoitajaa lisää pelkästään ympärivuorokautiseen hoivaan. Tällä hetkellä hallitukselta puuttuvat sekä rahat että hoitajat. Kun ikäihmisten palveluja ei viedä eteenpäin kokonaisuutena, vaara on, että kotihoidosta lähtee hoitajia ympärivuorokautisen hoivan puolelle ja kotihoidon vanhusten tilanne heikkenee.

Vanhuspalveluiden kokonaisuudistuksen tarpeesta varmasti kaikki ovat samaa mieltä. Hallitusohjelmassa on toki mm. poikkihallinnollisen ikäohjelman laatiminen, ja tämä on hyvä asia. Ehdotan kuitenkin, että tämä ikäohjelma syvennetään vieläkin laveammaksi, parlamentaariseksi pelastusohjelmaksi, jonka työssä kaikki puolueet olisivat mukana.

Tarvitsemme vähintään 10-vuotisen perspektiivin ja yhteisen parlamentaarisen linjan. Palveluita ei voida enää uudistaa yksi palikka kerrallaan. Yhteisen suunnitelman avulla kaikki osapuolet näkevät miten palvelutarpeen kasvuun ja sitä seuraavaan henkilöstön ja kustannusten kasvun tarpeeseen vastataan.

Vanhuspalvelujen kehittämisessä kannattaa hylätä ideologinen ja sirpaleinen lähestymistapa. Kaikkien on toimittava yhdessä turvallisen ja laadukkaan hoivan puolesta. Kokonaissuunnitelma pitkälle aikavälille antaa luottamusta vanhuksille, hoitajille, läheisille ja muille osapuolille.Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page