top of page

Oikeusministeri Häkkänen: Ulkomaalaisten kiinteistökauppoihin rajoituksia ja valvontaa - laki vahvis

Tiedote 28.3.2019

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa huomenna lainsäädäntöuudistus, jolla annetaan viranomaisille nykyistä huomattavasti tehokkaammat mahdollisuudet kontrolloida ulkomaalaisten kiinteistökauppoja. Oikeusministeri, Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen pitää tätä tärkeänä uudistuksena, joka mahdollistaa valtion turvallisuuden näkökulman huomioimisen kiinteistökaupoissa. Uudistus on oikeusministeriön, sisäministeriön ja puolustusministeriön yhteishanke.

- Turvallisuusympäristömme on huonontunut. Meidän ei tule olla sinisilmäisiä näiden uhkien edessä. Viranomaisten toimivaltuuksien tulee olla ajantasalla. Tällä uudistuksella tuomme keinot, joilla viranomaiset voivat paremmin puuttua turvallisuudelle kriittisiin maakauppoihin, Häkkänen toteaa.

Nyt vahvistettavalla lakipaketilla luotaisiin useita erilaisia keinoja puuttua kansallista turvallisuutta vaarantavaan kiinteistöjen omistukseen ja käyttöön. Ensinnäkin ETA-alueen ulkopuolisen valtion kansalainen tai yhteisö tarvitsisi jatkossa luvan kiinteistön hankintaan Suomesta. Toiseksi valtiolle annettaisiin etuosto-oikeus tiettyjen strategisten kohteiden lähellä tapahtuviin kiinteistökauppoihin. Kolmantena keinona hyväksyttiin uusi kokonaisturvallisuuden nykyistä puolustuslunastuslakia paremmin huomioon ottava lunastuslaki.

- Uusi lainsäädäntö on yksi keino nykyistä parempaan kokonaisturvallisuuden huomioimiseen. Turvallisuusuhkien muuttuessa yhä moninaisemmiksi tarvitaan myös aiempaa laajempi keinovalikoima niihin varautumiseen. Ulkomaalaisten kiinteistönomistuksesta turvallisuudelle tietyissä tapauksissa aiheutuvat uhkakuvat on otettava vakavasti. Erityisesti EU-alueen ulkopuolelta tulevan ulkomaalaisen kiinteistönomistuksen laajentumiseen voi liittyä tiettyjä epäkohtia kokonaisturvallisuuden kannalta. Kiinteistökauppojen ottaminen kontrollin piiriin on yksi osa keinoja, joilla parannetaan turvallisuusviranomaisten mahdollisuuksia tehtäviensä hoitamiseen. Päätimme vielä kiristää esitystä lausuntokierroksen jälkeen ja pidän tärkeänä, että eduskunta antoi vahvan tuen tällä hankkeelle, toteaa Häkkänen.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Lauri Koskentausta, Puh. 02951 50131


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page