top of page

Oikeusministeri Häkkänen esittää elinkeinoriitalautakuntaa käsittelemään pienyritysten riita-asioita

Tiedote 15.3.2019

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, oikeusministeri Antti Häkkänen toteaa, että jokaisella tulee olla mahdollisuus viedä asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Oikeusturvan toteutumisen erityisinä kipupisteinä Häkkänen pitää muutaman hengen työllistäviä mikroyrityksiä ja keskituloisia ihmisiä. Häkkänen puhui tänään tuomioistuinpäivässä messukeskuksessa tuomioistuinmenettelyn kustannuksista.

Häkkäsen mukaan pienten yritysten mahdollisuuksia saada asiansa riippumattomassa menettelyssä arvioitavaksi pitäisi parantaa. Pienet mikroyritykset työllistävät yhä enemmän ihmisiä Suomessa.

- Pienyritysten rooli kasvaa työllistämisessä ja talouskasvussa. Yhteiskunnan tulee huomioida pienyrityksen kaikilla aloilla yhä paremmin. Pienyritys voi joutua isojen haasteiden eteen, jos se ajautuu riitaan toisen yrityksen kanssa. Mikäli yritys joutuu viemään asian tuomioistuinkäsittelyyn, voi se pahimmillaan olla liiketoiminnalle kohtalokas taloudellinen riski. Yksi vaihtoehto olisi perustaa erillinen suositusluonteisia ratkaisuja antava elinkeinoriitalautakunta, johon pienyritykset voisivat viedä riita-asioita käsiteltäväksi ilman oikeudenkäyntikuluja. Tällainen lautakunta voisi parantaa pienen yrityksen mahdollisuuksia saada riita-asia ulkopuolisen riippumattoman tahon ratkaistavaksi ilman merkittävää kuluriskiä, Häkkänen linjasi.

Häkkänen esittää, että ensi vaalikaudella selvitetään, voitaisiinko tällainen lautakunta perustaa.

- On syytä arvioida huolellisesti, voitaisiinko tällaisella kuluttajariitalautakunnan mallin mukaisella lautakunnalta parantaa pienyritysten oikeusturvaa. Suositusluonteiset kannanotot riitoihin voisivat olla riittäviä moneen asiaan, eikä täysimittaista oikeuskäsittelyä välttämättä tarvittaisi. Jokainen yritys voisi viedä joka tapauksessa asiat edelleen tuomioistuimeen, mikäli tällainen kevyempi menettely ei olisi asiassa tarkoituksenmukainen, Häkkänen toteaa.

Keskituloisen oikeusturvaa parannettava oikeusturvavakuutusta kehittämällä

- Mahdollisuus saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi on keskeinen perusoikeus. Keskeinen osa tätä mahdollisuutta nykyisin on mahdollisuus asiantuntija-avun saamiseen. Valtio turvaa pienituloisten oikeuden avustajaan, mutta olen huolissani siitä, onko keskituloisilla varaa tuomioistuinmenettelyyn, pohtii Häkkänen.

Joko kokonaan tai osittain maksuttoman oikeusavun piirissä on pienituloisin osa suomalaisista. Rikosasiassa voidaan eräin edellytyksin määrätä puolustaja. Muuten tuomioistuinmenettelystä kustannusriski on ihmisellä itsellään. Oikeudenkäyntikulut voidaan eräillä edellytyksillä määrätä korvattaviksi.

- Esimerkiksi asuntokauppariita voi olla pitkä ja raskas prosessi, jonka kustannukset voivat nousta kymmeniin tuhansiin euroihin.

Häkkäsen mukaan ensi vaalikaudella on syytä arvioida, mitä mahdollisia keinoja voitaisiin käyttää oikeudenkäyntikulujen määrän hallitsemiseen. Arvioinnissa on tarpeen katsoa läpi tuomioistuinprosessisääntelyä, oikeusapusäännöksiä ja keinoja parantaa oikeusturvavakuutuksen käytettävyyttä.

- Mielestäni on tarpeen arvioida, voitaisiinko valtion ja vakuutusyhtiöiden välisenä yhteistyönä jotenkin parantaa oikeusturvavakuutuksen riittävyyttä. On tarpeen arvioida, mitä erilaisia keinoja olisi siihen, että suomalaisista yhä useammalla olisi riittävä oikeusturvavakuutus itsellään, jotta voivat varautua mahdollisiin oikeusriitoihin, Häkkänen esitti.

- Tuomioistuinprosessista on arvioitava läpi kaikki mahdolliset keinot, jotka voisivat pienentää prosessin kuluja oikeusturvan vaarantamatta. Esimerkiksi todistajat voitaisiin kuulla vain kerran ja valitusvaiheissa voitaisiin pääsääntöisesti keskittyä katsomaan todistelu videotallenteita läpi. Tämä voisi oikeusministeriön tänään julkaiseman arvion mukaan pienentää oikeudenkäyntimenettelyn kustannuksia. Tämä ja vastaavat mahdollisuudet prosessin järkeistämiseen on katsottava tarkkaan läpi. Tuomioistuinprosessin arvioinnilla voitaisiin saada merkittäviä vaikutuksia prosessin kustannuksien hillinnässä, Häkkänen totesi.

Lisätietoja: Erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page