top of page

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Häkkänen: Turvallisuusviranomaisten toimivaltuudet vihdoin nykypäivään

Tiedote 11.3.2019

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Häkkänen: Turvallisuusviranomaisten toimivaltuudet vihdoin nykypäivään – Eduskunnalta yksimielinen tuki tiedustelupaketin viimeisille osille

Eduskunta on hyväksynyt tänään yksimielisesti tiedustelulainsäädäntöpaketin viimeiset osat. Toisessa käsittelyssä tänään hyväksyttiin siviilitiedustelu- ja sotilastiedustelulait. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, oikeusministeri Antti Häkkänen pitää tätä päätöstä vastuullisena Suomen turvallisuuden puolesta.

- Suomi saa vihdoin kauan odotetun tiedustelulainsäädännön. Hyväksytty lainsäädäntö mahdollistaa turvallisuusviranomaisillemme ajantasaiset toimivaltuudet maamme turvallisuuden varmistamiseen. Suomen turvallisuusuhat ovat muuttuneet yhä moninaisemmiksi, mistä johtuen tarvitsemme turvallisuusviranomaisille myös toimivaltuudet näihin vastaamiseen, Häkkänen toteaa.

Tiedustelulainsäädännön uudistusta on valmistelu vaalikauden alusta alkaen. Eduskunta hyväksyi viime vuoden lopulla jo perustuslainmuutoksen, joka mahdollisti nyt hyväksytyn tiedustelulainsäädännön hyväksymisen. Eduskunta hyväksyi jo alkuvuodesta tiedustelun valvontaa koskevan lainsäädännön, joka astui voimaan helmikuun alussa.

- Tiedustelulainsäädäntö antaa myös paremmat mahdollisuudet tehdä kansainvälistä tiedusteluyhteistyötä. Kun Suomen oma tiedustelutoimivaltuussääntely on kunnossa, pystymme toimimaan paremmin osana kansainvälistä turvallisuusviranomaisten yhteistyötä. Näin pystymme osallistumaan kansainvälisten uhkien torjuntaan nykyistä paremmin. Terrorismi ja muut vakavat valtioita uhkaavat teot eivät katso valtionrajoja, mistä johtuen tarvitsemme vahvan kansainvälisen yhteistyön, Häkkänen toteaa.

Häkkänen muistuttaa, että vahvat tiedustelutoimivaltuudet tarvitsevat vahvaa tiedustelutoiminnan valvontaa.

- Tiedustelutoiminnassa toimivaltuuksia tulee käyttää tarkasti lakiin nimenomaisesti perustuvilla syillä. Pidän tärkeänä, että olemme luoneet erittäin vahvan tiedustelutoiminnan valvontajärjestelmän. Valvontajärjestelmän tarkoituksena on toisaalta huolehtia toimivaltuuksien asianmukaisesta käytöstä ja lisätä kansalaisten luottamusta tiedusteluviranomaisten työhön, kertoo Häkkänen.

Häkkänen kuvaa, että tiedustelun valvontajärjestelmä on rakennettu tietoisesti vahvaksi.

- Tiedusteluvaltuuksien käyttäminen tarvitsisi aina nimenomaisen luvan. Suomen sisällä tapahtuva siviilitiedustelu edellyttäisi käräjäoikeuden lupapäätöstä. Tiedusteluvaltuutetulle on annettu äärimmäisen vahva rooli tiedustelumenetelmien käytössä. Tiedusteluvaltuutetulla tulisi esimerkiksi olemaan oikeus määrätä tiedustelutoimenpide keskeytettäväksi. Tiedusteluvaltuutetun valintaprosessi onkin nyt loppusuoralla, jotta sääntely saadaan mahdollisimman pian käyttöön, Häkkänen päättää.


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page