top of page

Blogi: Ihmisoikeudet autoritääristen maiden puristuksessa

´Suomi on seuraavan vuoden ajan paljon vartijana oikeusvaltio- ja ihmisoikeuskysymyksissä.’

Suomi aloittaa tänään puheenjohtajamaana Euroopan neuvostossa. Euroopan neuvosto on maanosamme vanhin ja laajin ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta edistävä järjestö.

Otamme tämän toukokuuhun 2019 saakka jatkuvan tehtävän vastaan kansainvälisesti poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa. Demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteet ovat elämänmuotomme ydinpilarit. Ne ovat maailmalla, Euroopassa ja lähimaissamme vakavassa vastatuulessa. Taustasyinä voidaan nähdä ainakin nationalismin, radikalismin ja erilaisia ääriajattelun muotoja, jotka ovat viime aikoina nousseet vahvoiksi voimiksi eri puolilla Eurooppaa. Yhä useampi eurooppalainen on unohtanut miksi kansankuntien välinen rauhanomainen yhteistyö on tärkeää. Yhä useampi äänestää ehdokasta, joka tarjoaa lääkkeitä, joista historia varoittaa. Ensimmäistä ja toista maailmansotaa edeltävät virtaukset ja vaaranmerkit ovat unohtuneet. Historia opettaa ainoastaan sen, että historiasta ei opita.

Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio ovat arvoja, jotka ovat olleet toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan rauhan peruspilareita. Nyt niitä ollaan yhtäkkiä valmiita kyseenalaistamaan. Järjestö itse on kenties historiansa vakavimman paikan edessä Krimin miehityksestä aiheutuneen Venäjä-kriisin ja sitä seuranneiden rahoitusongelmien myötä.

Euroopan neuvosto on ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion kulmakivi Euroopassa. Toiminta perustuu jäsenvaltioita sitoviin yleissopimuksiin. Näillä sopimuksilla on luotu ainutkertainen ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta suojeleva ja valvova järjestelmä.

Kruununjalokivi on Euroopan ihmisoikeussopimus ja sitä valvova Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Kaikki yritykset heikentää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asemaa on torjuttava.

Yksi tuoreempi esimerkki Euroopan neuvoston sopimuksista on naisten oikeuksien edistämiseen ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseen velvoittava Istanbulin sopimus.

Euroopan neuvoston puheenjohtajana Suomen päätehtävänä on puolustaa tätä ainutlaatuista sopimusjärjestelmää aikana, jolloin ihmisoikeuksien kunnioittaminen tai oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen eivät valitettavasti enää ole itsestään selviä asioita. Jos kansainvälinen ihmisoikeuksia valvova ja oikeusvaltioajattelua tukeva sopimusjärjestelmä murenee, historian kellot alkavat lyömään. Ensimmäisenä kärsijöinä ovat yhteiskunnan heikoimmat, mutta kehityskulut ovat monesti myös valtaväestöä koskevia. Eurooppalainen virta on aina vienyt mukanaan meidät, halusimme sitä tai emme. Tämän takia meidän tulee vahvistaa instituutioita, jotka tukevat elämäntapaamme ilmentäviä arvoja ja vahvistavat samaa ajattelua koko Euroopassa.

Teknologinen murros haastaa ihmisoikeudet – Suomelle vahva rooli

Euroopan neuvosto on maanosamme vakautta ylläpitävä voima. Se tarjoaa myös välineitä kohdata ja käsitellä uusia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Teknologinen kehitys muuttaa maailmaamme kiihtyvällä vauhdilla, uusimpina moottoreina tekoäly ja robotiikka. Tänä päivänä ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio toteutuvat tai jäävät toteutumatta juuri digimaailmassa.

Vierailuni Kiinan, Venäjän ja USA:n oikeusministereiden luona vahvistivat käsityksiäni. Aasiassa uutta teknologiaa vauhditetaan ilman ihmisoikeusrajoitteita. USA:ssa sääntelyssä annetaan varsin vapaat kädet. Suomi voisi rakentaa eurooppalaista kolmatta tietä, jossa uudet teknologiset innovaatiot mahdollistetaan ja siihen kannustetaan, mutta samalla pidetään huolta kansalaisten perusoikeuksista ja oikeusvaltiosta. Tarvetta tälle vaikuttaa olevan myös USA:ssa. Applen ja Facebookin johtajat äskettäin jo väläyttivät, että voisivat ottaa eurooppalaiset tietosuojan säännökset käyttöön laajemminkin omassa toiminnassaan.

Ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion voimakas puolustaminen teknologian ja digitalisaation maailmassa sopisi juuri Suomelle. Ja sille on huutava kysyntä ympäri maailmaa. Suomen puheenjohtajakaudella tulemme käynnistämään keskustelun siitä, mitä mahdollisuuksia ja haasteita tekoälysovellusten kehityksestä ja käyttöönotosta seuraa ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumiselle.

Kun Suomen Euroopan neuvoston puheenjohtajuus päättyy toukokuussa, alkaa heinäkuussa Suomen puheenjohtajakausi Euroopan unionissa. Suomi on siis seuraavan vuoden ajan paljon vartijana oikeusvaltio- ja ihmisoikeuskysymyksissä. Tämä tarjoaa Suomelle ainutkertaisen mahdollisuuden vaikuttaa kansalaisten elämään koko Euroopassa. Oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja demokratian supervuosi voi alkaa.

Antti Häkkänen Oikeusministeri Alkuperäinen blogi Verkkouutisissa.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page