top of page

Ministeri Häkkänen: EU-rahoituksen ja oikeusvaltioperiaatteen tulee olla kytköksissä toisiinsa


Ministeri Häkkänen: EU-rahoituksen ja oikeusvaltioperiaatteen tulee olla kytköksissä toisiinsa - Artikkeli - Valtioneuvosto


Oikeusministeri Antti Häkkänen muistuttaa Eurooppa-päivänä, että EU-rahoituksen ja oikeusvaltioperiaatteen tulee olla kytköksissä toisiinsa. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että vapun jälkeisenä päivänä komissio antoi asetusehdotuksen, joka lainsäädännön tasolla kytkee yhteen oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja EU-rahoituksen, Häkkänen sanoo.

- Tämä on juuri sellainen oikeusvaltiomekanismi, joka EU:lta on puuttunut. Jos EU-rahoitusta saavassa jäsenvaltiossa on oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä riskejä, EU-rahoitus voitaisiin pysäyttää tai sitä voitaisiin leikata, ministeri toteaa komission ehdotuksesta.

- Riskit voivat liittyä korruptioon tai viranomaisten toimintaan esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, mutta myös tuomioistuimen riippumattomuuteen liittyvät ongelmat voivat muodostaa yleisen riskin. Komission ehdotus kannustaa siihen, että kaikissa jäsenvaltioissa suojataan EU:n talousarviota korruptiolta ja muilta petoksilta. Kun kyse on EU:n yhteisestä talousarviosta, korruptiolle ei saa olla minkäänlaista sijaa, ministeri Häkkänen korostaa.

- Tänään on hyvä päivä palauttaa mieleen se, mihin koko Euroopan unioni ja sen neljä vapautta perustuu: yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin. Näitä ovat demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate, muistuttaa ministeri Häkkänen.

- Suomi on koko EU-jäsenyyden ajan tehnyt töitä näiden arvojen puolesta. Euroopan unionin laajennuttua ja populismin vallatessa alaa on käynyt ilmeiseksi, että oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista ei enää voi pitää itsestäänselvyytenä edes EU:n sisällä. Jotta Euroopan unioni voi suojata kansalaisia ja tarjota sisämarkkinoiden edut yrityksille, sen tulee kuitenkin olla vahvojen oikeusvaltioiden unioni. Siksi Suomi on vaatinut, että EU:ssa on vahvat oikeusvaltiomekanismit siltä varalta, että yhteiset arvot ovat uhattuna.

Komission ehdottama uusi mekanismi täydentää jo tehtyjä toimenpiteitä korruption ja EU-varoihin liittyvien muiden petosten torjumiseksi EU:ssa. Näistä keskeinen on Euroopan syyttäjänvirasto, jonka on tarkoitus käynnistää toimintansa vuonna 2020.

Lisätietoja: erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page