top of page

Ministeri Antti Häkkänen: Kansainvälisen yhteisön työskenneltävä nykyistä vahvemmin terrorismin rahoMinisteri Antti Häkkänen: Kansainvälisen yhteisön työskenneltävä nykyistä vahvemmin terrorismin rahoituksen estämiseksi - Artikkeli - Valtioneuvosto


Terrorismin kitkemiseksi meidän tulee puuttua sen rahoittamiseen, ja tähän tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, oikeusministeri Antti Häkkänen sanoi tänään korkean tason konferenssissa Pariisissa. Konferenssin aiheena oli kansainvälisen yhteisön toimet terrorismin rahoituksen estämiseksi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa konferenssiin osallistui noin 80 maailman valtiota ja useita kansainvälisiä järjestöjä.

- Terrorismin rahoittamisen kriminalisointi, ihmisoikeuksia kunnioittaen, on välttämätön keino terrorismirikosten estämiseksi. tämä yksin ei kuitenkaan riitä. Me, konferenssiin kokoontunet 80 valtiota ja kansainvälistä järjestöä, voimme muuttaa maailmaa sulkemalla terrorismia tukevat rahahanat. Yksi keskeisistä keinoista terrorismin vastaisessa taistelussa on terrorismin rahoituskanavien selvittäminen ja niiden mahdollisimman tehokas sulkeminen, Häkkänen sanoi.

Ilman kansainvälisen yhteistyön vahvistamista terrorismin pysäyttäminen ei onnistu. Häkkäsen mukaan ensinnäkin tietojenvaihtoa tulee tehostaa, jotta rahavirtoja voidaan seurata aina niiden päätepisteeseen saakka.

- Esimerkiksi kansainväliset tietopyynnöt epäillyistä terrorismin rahoittamisista tulee kaikissa valtioissa käsitellä paljon nopeammin kuin nykyisin. Meidän pitää myös pysyä koko ajan muuttuvan toimintaympäristön perässä. Erilaiset epäviralliset ja usein anonyymisti sekä digitaalisesti toimivat rahansiirtojärjestelmät tekevät terrorismin rahoittamisen estämisestä erittäin vaikeaa, Häkkänen totesi.

- Lisäksi tarvitsemme valtioiden välillä tehokkaampaa ja laajempaa oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa. Viranomaisten kaikissa maissa tulee vastata viiveettä kansainvälisiin oikeusapupyyntöihin ja tehdä yhteistyötä mahdollisimman laajasti. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki täällä mukana olevat valtiot sitoutuvat tehostamaan kamppailua terrorismin rahoituksen kitkemiseksi.

- Euroopan unionissa tehdään valtavasti työtä sen eteen, että ihmiset voivat elää turvallista arkea. Pidän myös tärkeänä, että EU on aktiivinen globaali toimija, joka syventää kansainvälistä yhteistyötä terrorismin torjumiseksi, Häkkänen sanoi.

Lisätiedot:

erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131, etunimi.sukunimi@om.fi neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. 0295 150170, etunimi.sukunimi@om.fi


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page