top of page

Antti Häkkänen selvittää raiskausrikosten suostumusperusteista mallia


Oikeusministeri valmistelee asiantuntijafoorumin kutsumista arvioimaan raiskausrikoksia.

– Tulen kevään aikana kutsumaan koolle eri tahojen asiantuntijoita pyöreän pöydän keskusteluun tästä aiheesta. Tarkoitukseni on saada koolle niin rikosoikeuden tutkijoita, tuomareita, syyttäjiä ja asianajajia, jotta asiasta tulisi eri näkökulmat esille, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) kirjoittaa oikeusministeriön blogissa.

Hän haluaa yhteiseen pohdintaan eri asiantuntijatahojen näkemykset erityisesti siitä, onko nykyinen rikoslain tunnusmerkistö rangaistavien tekojen alan osalta riittävän laaja vai jääkö joitain tekoja tunnusmerkistön kuvauksen ulkopuolelle.

– Ennen kaikkea on tarpeen selvittää muun muassa sitä, onko meidän rikoslakimme raiskausrikoksen nykyisellä tunnusmerkistön kirjoitustavalla tosiasiassa kuitenkin rangaistavien tekojen ala laajempi kuin joissain sellaisissa maissa, joissa on ns. suostumusperusteinen tunnusmerkistö, Häkkänen kertoo.

Asiantuntijakeskustelun lisäksi oikeusministeriö seuraa erityisesti Ruotsin lainsäädäntöhanketta. Ruotsissa on valmisteltu lainsäädäntöehdotusta, jonka mukaan raiskaukseen syyllistyisi se, joka on sukupuoliyhteydessä sellaisen henkilön kanssa, joka ei ota osaa tekoon vapaaehtoisesti. Samalla laissa määriteltäisiin sellaisia tapauksia, joissa henkilön ei ainakaan katsota osallistuvan vapaaehtoisesti. Lainsäädäntömuutosten on kaavailtu tulevan voimaan jo tulevana kesänä.

Häkkänen kirjoittaa, että Ruotsin ehdotuksen lausuntopalautteessa useat lausunnonantajat ovat katsoneet, että ehdotettu lainsäädäntö johtaisi merkittäviin tulkintaepäselvyyksiin ja todistusoikeudellisiin ongelmiin.

– Edelleen useat lausunnonantajat ovat painottaneet riskiä siitä, että oikeudenkäynneissä huomio entisestään kohdistuisi uhriin ja tämän toimintaan.

Häkkänen muistuttaa, että näihin suostumuksen puuttumiseen perustuvan rangaistussäännöksen mahdollisiin ongelmiin Suomessakin kiinnitettiin huomiota muutama vuosi sitten, kun viimeksi arvioitiin tarvetta muuttaa raiskausrikoksia koskevia rangaistussäännöksiä ja tehtiin säännöksiin muutoksia.

– Ruotsissa erityisen kriittisesti lainsäädäntöehdotuksiin on suhtautunut Ruotsin lakineuvosto (Lagrådet), jolta ehdotuksesta pyydettiin erikseen lausunto, hän kirjoittaa.

Häkkäsen mielestä raiskausrikoksen tunnusmerkistön pitää olla kirjoitettu sellaiseksi, että sen nojalla jokainen raiskausteko saadaan rangaistuksi.

– Rikoslakia tulee kehittää huolelliseen ja monipuoliseen analyysiin pohjautuen, hän toteaa.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page