top of page

Häkkänen esittää hallitukselle perustuslain muuttamista kiireellisesti tiedustelulakien vuoksi

Viestin suojaa voisi OM:n esityksen mukaan rajoittaa kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) esittää hallitukselle, että se suosittelisi eduskunnalle tiedustelulakeihin liittyvän perustuslain muutoksen säätämistä kiireellisenä asiana.

Häkkäsen mukaan asiasta on tehty oikeusministeriössä huolellinen kokonaisarvio.

Suomen turvallisuustilanteen muutokset ja tarve varautua kansallista turvallisuutta uhkaavaan toimintaan muodostavat sellaisen poikkeuksellisen tilanteen, jossa perustuslain kiireelliselle muuttamiselle on välttämätön tarve tiedusteluviranomaisten asianmukaisten toimivaltuuksien säätämiseksi, sanoo Häkkänen tiedotteessa.

Tiedustelulakipaketin läpiviemiseksi tarvitaan muutoksia perustuslain viestisalaisuutta koskeviin säännöksiin. Perustuslain muuttaminen kiireellisesti eli yhden eduskunnan aikana vaatii viiden kuudesosan enemmistön. Näin ollen paketti tarvitsee runsaasti tukijoita myös oppositiopuolueista.

Hallitus on esittänyt toiveensa nopeutetusta järjestyksestä ja aiemmin, eikä oppositiosta ole ehdotusta tyrmätty ainakaan suoralta kädeltä.

Oikeusministeriön mukaan perustuslain nykyinen sanamuoto ja nykytulkinta eivät mahdollista viestin suojan rajoittamista esimerkiksi kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.

Ministeriön mukaan perustuslakiin kaavaillaan muutosehdotusta, jonka mukaan viestin suojaa voisi rajoittaa, jos se olisi välttämätöntä "tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta".

Häkkäsen mukaan muutosehdotus ei mahdollistaisi yleisestä, kaiken kattavasta tietoliikenteen seurannasta säätämistä, vaan tiedonhankinnan tulee olla mahdollisimman kohdennettua ja rajattua.

Tiedustelulakipaketti koostuu kolmesta osasta, jotka ovat laki siviilitiedustelusta ja sotilastiedustelusta sekä laki tiedustelutoiminnan valvonnasta. Tiedustelulakien eduskuntakäsittelyn on arvioitu alkavan helmikuun alkupuolella.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page