top of page

Antti Häkkänen: Rikosuhripäivystyksen rahoitus vakiinnutetaan

Oikeusministeriö on antanut julkisen palveluvelvoitteen rikoksen uhrien yleisten tukipalveluiden tuottamisesta Rikosuhripäivystyksen toiminnassa vuosina 2018-2027.

– Rikosuhripäivystyksen rahoitus vakiinnutetaan tällä palveluvelvoitteella. Samalla turvataan uhridirektiivin mukaisten keskeisten tukipalveluiden tarjonnan jatkuvuus, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo.

– RIKU tekee tärkeää työtä rikoksen uhrien auttamiseksi. Uhriksi joutuneet ja heidän läheisensä eivät saa jäädä yksin, vaan heidän tulee saada apua vaikeassa tilanteessaan, Häkkänen jatkaa.

Rikosuhripäivystyksen tukipalveluissa tarjotaan uhrin oikeuksien kannalta olennaista tietoa, neuvontaa ja tukea esimerkiksi oikeudenkäyntimenettelyyn, tietoja erityistukipalveluista ja ohjaamista tällaisiin palveluihin, emotionaalista tukea, neuvontaa rikoksesta johtuviin käytännön kysymyksiin sekä ennaltaehkäisevää neuvontaa muun muassa toistuvasti uhreiksi joutuville.

Rikosuhripäivystyksen toiminnan tuottaa Suomen Mielenterveysseura yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Kirkkohallituksen, Suomen Punaisen Ristin ja Suomen setlementtiliiton kanssa.

Toiminnan valtakunnallisesta koordinoinnista vastaavalle Suomen Mielenterveysseuralle myönnetään valtionavustus palvelujen tuottamiseen. Valtionavustus on kasvanut merkittävästi viime vuodesta uhridirektiivin täytäntöönpanon myötä.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page