top of page

Antti Häkkänen: Euroopan on suojeltava ihmisoikeuksia

Oikeusministerin mielestä Euroopan unionin tulee liittyä Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

Oikeusministeriön järjestämässä seminaarissa Finlandia-talolla pohdittiin tiistaina hyvän oikeusjärjestelmän merkitystä talouskasvulle ja perusoikeuksien toteutumiselle Euroopassa ja Suomessa.

– Euroopan tulevaisuus riippuu kyvystämme suojella ja kehittää demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi avatessaan seminaarin.

Hän totesi, että Euroopan unionin tulisi vihdoin liittyä Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

– EU:lla on ollut velvoite jo lähes kymmenen vuoden ajan liittyä Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuoleksi. Euroopassa ja maailmalla on tapahtunut liikehdintää, jossa perusarvoja kyseenalaistetaan. Eurooppa on vielä tällä hetkellä selkeä arvojohtaja länsimaisen perus- ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Euroopassa on kuitenkin meneillään huolestuttavaa arvojen kyseenalaistamista ja siksi meidän tulee vahvistaa yhteistä arvopohjaa. Mielestäni EU:n tulee näyttää sitoutumisensa ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittymällä ihmisoikeussopimukseen, Häkkänen sanoi.

Häkkänen nosti puheessaan esiin myös tutkimukset, joiden mukaan oikeusjärjestelmän tehokkuuden ja talouskasvun välillä on suora yhteys. Hän esitti, että EU:n ja Suomen talouskasvun uusia linjauksia pohdittaessa oikeusjärjestelmien toimivuudelle tulisi antaa nykyistä suurempi painoarvo.

Hänen mukaansa tutkimuskirjallisuus sekä OECD:n, Maailmanpankin ja IMF:n tutkimukset osoittavat kiistatta, että oikeudellisella ympäristöllä on suora yhteys talouskasvuun. Hyvä oikeudellinen ympäristö ja yritysten ja kansalaisten oikeuksien tehokas toteutuminen lisäävät investointeja, työllisyyttä ja innovaatioita.

– Esimerkiksi työmarkkinauudistukset hyödyttävät, jos on rakennettu myös tehokkaat oikeudelliset ratkaisumekanismit. Ulkomaiset investoinnit vahvistuvat, jos oikeuskäytäntö ja viranomaismenettely on ennakoitavaa. Panostuksia innovaatioihin taas voidaan tukea vahvistamalla omistusoikeuden suojakeinoja. Samoin esimerkiksi sisämarkkinoiden toimivuus perustuu yhteisiin sääntöihin ja niiden noudattamiseen viime kädessä tuomioistuimen päätöksillä. Tuomioistuinten riippumattomuuden vaarantuminen voikin aiheuttaa myös merkittävää vahinkoa taloudelliselle toimintaympäristölle, Häkkänen muistutti.

Häkkänen totesi myös, että turvallisuuden vahvistaminen Euroopassa on EU:n tärkeimpiä painopisteitä.Jo aloitetut toimet esimerkiksi turvallisuusviranomaisten välisen yhteistyön parantamiseksi ovat tärkeitä, ja niitä tulee hänen mielestään jatkaa.

– Turvallisuuden alan vahvistamisen yhteydessä on muistettava, että vahva turvallisuusunioni vaatii vastapainokseen vahvan oikeusunionin. Tämä edellyttää perus- ja ihmisoikeuksien, vapaan kansalaisyhteiskunnan ja vapaan median aseman vahvistamista Euroopassa. Vahva oikeusunioni turvaa avoimen yhteiskunnan ja liberaalin demokratian, Häkkänen totesi.

Hän muistutti, että eurooppalainen identiteetti perustuu yhteisille arvoille. EU on hänen mukaansa myös vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alue, jonka yhteistyö perustuu tuomioistuinten ja viranomaisten päätösten vastavuoroiseen tunnustamiseen.

– Tämä edellyttää keskinäistä luottamusta jäsenvaltioiden välillä. Oikeusvaltioperiaatteen loukkaaminen joissakin EU-valtioissa voi pahimmillaan estää yhteisten tavoitteiden toteutumisen EU:ssa. Tehokas ja luotettava oikeusjärjestelmä edistää perusoikeuksia ja talouskasvua. Oikeusvaltioperiaatteesta ei tule antaa tuumaakaan periksi, Häkkänen painotti.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page