top of page

Antti Häkkänen: Kaupunkien elinvoiman lisääminen vaatii uusia toimia


Oikeusministeri esittää, että myös kaupunkien ja kaupunkiseutujen elinvoiman parantamiseksi perustetaan parlamentaarinen työryhmä.

Valtioneuvosto nimitti torstaina parlamentaarisen työryhmän pohtimaan haja-asutusalueiden mahdollisuuksien parantamista.

– Haja-asutusalueiden sekä maaseudun elinvoiman parantamiseksi on tehtävä kaikki voitava. Siksi on perusteltua, että Suomen kuntakenttää tarkastellaan parlamentaarisesti. Samaan aikaan on tehtävä esityksiä kaupunkien ja kaupunkiseutujen elinvoiman lisäämiseksi, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) toteaa.

Hänen mukaansa alueiden erilaisuus vaatii räätälöityjä työkaluja kunkin alueen erityisiin haasteisiin.

– Suuret kaupunkiseudut, maakuntien keskuskaupungit, seutukaupungit, pienemmät kunnat ja harvaan asuttu alue vaativat jokainen omanlaisiaan toimenpiteitä. Kaupunkien ja kaupunkiseutujen elinvoimaa pohtivan parlamentaarisen komitean perustamiselle on nyt tarvetta, Häkkänen sanoo.

Hän toteaa, että metropolialueen ohella Suomessa on useita kaupunkiseutuja, joilla on mahdollisuus menestyä alueensa vetureina.

– Merkittävä osa suomalaisista asuu näissä kaupungeissa. Metropolialue kilpailee muiden Itämeren alueiden metropolien kanssa osaajista, investoinneista ja yrityksistä. Metropolialueen menestyminen luo vahvaa pohjaa koko Suomen menestymiselle.

Häkkänen korosti olevan erittäin tärkeää, että myös muut Suomen kaupunkiseudut pärjäävät ja kehittyvät – myös kansainvälisessä kilpailussa.

– Kaupunkiseutujen menestyminen luo vahvemmat edellytykset koko maakunnan, eli myös kaikkien ympäröivien kuntien menestymiselle. Meneillään oleva uudistus on myös mahdollisuus – mahdollisuus määrittää kunnalle entistä vahvempi koulutuksen järjestäjän, kansalaisyhteiskunnan muodostajan ja elinvoiman vahvistajan rooli, Häkkänen toteaa.

– On tärkeää, että hallitus toimii aktiivisesti kaupunkiseutujen elinvoiman lisäämisen puolesta. Itse asiassa tämän pitää olla koko kansakunnan yhteinen päämäärä. Siksi esitän, että vielä tämän syksyn aikana hallitus nimeää parlamentaarisen työryhmän tekemään esityksiä kaupunkien ja kaupunkiseutujen elinvoiman lisäämiseksi, Häkkänen sanoo.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page