top of page

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Pakkoavioliitoille ei saa antaa yhtään ymmärrystä


Selvityksen mukaan pakkoavioliittoja ilmenee Suomessakin, mutta viranomaisten valmiudet vastata niihin ovat puutteellisia.

– Pakkoavioliitoilla poljetaan naisten oikeuksia ja puututaan yksilön perustuslailliseen oikeuteen elää vapaata elämää. Avioliittoon pakottaminen on rikos, jolle ei tule osoittaa yhtään ymmärrystä Suomessa, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) toteaa oikeusministeriön tiedotteessa.

Helsingin yliopiston yhteydessä toimivan Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin oikeusministeriön pyynnöstä laatiman selvityksen mukaan pakkoavioliittojen määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta ilmiö on olemassa yhtä lailla Suomessa kuin muualla Euroopassa.

Viranomaisilla ei selvityksen mukaan kuitenkaan ole riittäviä valmiuksia vastata pakkoavioliittoihin liittyviin sosiaalisiin ja oikeudellisiin haasteisiin. Asiaa koskeva koulutus ja ohjeistus puuttuvat, eikä viranomaisyhteistyö ole aina toimivaa.

Nykyisen rikoslain mukaan avioliittoon pakottaminen voi tulla tuomittavaksi ihmiskauppana, törkeänä ihmiskauppana tai pakottamisena. Rangaistavaa on paitsi varsinainen pakottaminen, myös henkilön luovuttaminen, kuljettaminen, vastaanottaminen ja majoittaminen hänen saattamisekseen pakkoavioliittoon.

– Rikoslainsäädäntöä täydennettiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevan kansainvälisen niin sanotun Istanbulin sopimuksen voimaanpanon yhteydessä siten, että rikoslakiin lisättiin nimenomainen maininta pakkoavioliitoista. Tällä saatiin parannettua naisten oikeuksia rikoslain puitteissa, mutta pakkoavioliittojen estämiseksi tarvitaan muitakin keinoja kuin rikoslakia, oikeusministeri Häkkänen sanoo.

Muistion mukaan sekä viranomaisissa että järjestöissä tulisi olla selkeät ohjeet siitä, miten erilaisissa pakkoavioliittotapauksissa toimitaan ja mihin eri tahoihin ollaan yhteydessä. Koulutuksen ja ammatillisen osaamisen lisääminen tarkoittaa tietoa sekä vieraista kulttuureista että oikeudellisesta sääntelystä ja siitä, mitä se tarkoittaa käytännössä.

Selvityksessä kiinnitetään huomiota myös siihen, että avioliittoon pakottaminen ei yleensä johda rikosprosessiin.

– Meidän on nyt varmistettava, että viranomaisyhteistyö toimii myös avioliittoon pakottamista koskevissa asioissa. Rikosten ilmoittamiseen tulee kannustaa, sillä vain sitä kautta niihin voidaan kunnolla puuttua, Antti Häkkänen toteaa.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page