top of page

Oikeusministeri Häkkänen vieraili maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa


Yrittäjän vapautumista velkavastuusta selvitetään

– Oikeusministeriössä käynnistetään yrittäjän uutta mahdollisuutta koskeva kansainvälinen vertailu. Ministeriö selvittää, miten konkurssin tehneet yrittäjät voivat vapautua henkilökohtaisesta velkavastuustaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja Yhdysvalloissa, sanoi oikeusministeri Antti Häkkänen lauantaina Haminassa Kymen Yrittäjien maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa.

Ydinkysymys selvityksessä on, tapahtuuko näissä valtioissa mahdollinen velkavastuusta vapautuminen yksityishenkilön konkurssimenettelyn kautta vai jonkin erillisen menettelyn avulla. Lisäksi selvitetään, mitä edellytyksiä tai rajoituksia kyseisissä valtioissa on asetettu velkavastuusta vapautumiselle.

Vertailun perusteella oikeusministeriössä tullaan arvioimaan, mitä kehitystarpeita Suomen lainsäädäntöön mahdollisesti liittyy ja olisiko tarpeen esimerkiksi helpottaa henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumista velkajärjestelyssä.

– Veloista vapautumista arvioitaessa on otettava huomioon monenlaisia seikkoja ja intressejä. Ei ole syytä siirtyä järjestelmään, joka vaikuttaisi rahoituksen hintaan ja ehtoihin rahoituksen saantia heikentävästi, sillä siten tosiasiassa vaikeutettaisiin yritystoiminnan käynnistämistä, sanoi oikeusministeri Häkkänen.

– Pidän kuitenkin tärkeänä sitä, että rehellisesti toiminut konkurssin tehnyt yrittäjä pääsee uuteen alkuun, Häkkänen korosti.

Hallitus on sitoutunut yrittäjyyden edellytysten parantamiseen ja sopinut kilpailukykyä vahvistavista toimenpiteistä, joilla tuetaan yrityksiä niiden kehityskaaren eri vaiheissa. Nyt käynnistettävä selvitys ja sen pohjalta tehtävä arvio ovat oikeusministeriön toimia yrittäjyyden edistämiseksi.

Kansainvälisen vertailun on tarkoitus valmistua tammikuun 2018 loppuun mennessä.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page