top of page

Oikeusministeri Häkkänen Suomessa asuvien tyttöjen silpomisista: Erikoista, etteivät nämä törkeät ri


Ministerit Annika Saarikko ja Antti Häkkänen vakuuttavat, että Suomessa selvitetään toimia tyttöjen ympärileikkausten estämiseksi.

"Ehdottomasti saatava rikosvastuuseen"

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) korostaa, että tyttöjen silpomiset ovat täysin tuomittuja rikoksia.

- Ja vieläpä törkeitä sellaisia. Ne ovat pahoinpitelyrikoksia, joissa pitää ehdottomasti saada rikosvastuu toteutumaan.

Häkkäsen mukaan rikosvastuu koskee niin tekijöitä, avunantajia kuin yllyttäjiäkin.

- Heidät on ehdottomasti saatava rikosvastuuseen.

Häkkänen sanoo, että hän on oikeusministerinä todella huolissaan ilmiöistä, jossa suomalaisessa yhteiskunnassa alkaa näkyä piirteitä rinnakkaisyhteiskunnasta, jossa jollain uskonnon, tradition tai kulttuurin perusteella aletaan tehdä täysin laittomia tekoja, kannustamaan niihin tai jotenkin oikeuttamaan niitä.

- Tämä on äärimmäisen vakava paikka, vaikka kyse onkin vielä vähäisestä määrästä. Olemme käyneet tästä ministeri (Saarikon) kanssa alkupalaverin, ja tätä täytyy nyt jatkojalostaa, koska tässä tarvitaan paljon poikkihallinnollista yhteistyötä plus järjestömaailman ja eri uskonnollisten yhdyskuntien vuoropuhelun tiivistämistä, jotta laittomuudet saadaan oikeuden eteen.

Häkkäsen mukaan nyt tarvitaan lastensuojelun, terveydenhuollon, koulutoimen mutta myös poliisien ja syyttäjien yhteistyötä, jotta silpomisrikoksiin syyllistyneet saadaan laaja-alaisesti oikeuden eteen.

- Nämä ovat hyvin monimutkaisia asioita, kun jonkun yhteisön jäsen on uhrina ja vielä nuoressa iässä tällaiseen joutunut. Siihen on hyvin vaikea puuttua. Pelkästään rikoslainsäädäntöä kehittämällä siihen ei pystytä puuttumaan, Häkkänen sanoo.

Eikö esimerkiksi koulun terveydenhoitajan velvollisuutena ole tehdä rikosilmoitus, jos hän havaitsee törkeän pahoinpitelyn (silpomisen) tapahtuneen?

- Kyllä minä pidän perin erikoisena, jos meillä ei tällä hetkellä järjestelmä niin toimi, että nämä eivät jo päädy tavallaan viranomaisten laajempaan tietouteen. Että kyllä tämä on hyvin erikoista, jos minä tämän nyt näin diplomaattisesti sanon.

Yhtään tapausta ei ole päätynyt oikeuteen?

- Juuri näin. Ja juuri tämän takia, kun kyse on kuitenkin törkeistä teoista lähtökohtaisesti ja niistä voi saada vankeutta, vieläpä reilusti, niin tällaisissa tapauksissa tarvitaan ehdottomasti poikkihallinnollista viranomaisyhteistyötä ja meidän ministeriöitten virkamiesten välistä pohdinta siitä, että miten voi olla, että tapauksia ei päädy sitten, että rikosvastuu toteutuu. Paljon suoremmin en asiaa osaa sanoa.

Voiko vetää sen johtopäätöksen, että tällä hetkellä viranomaisyhteistyö ei toimi?

- Meillä on varmasti tässä reilusti petrattavaa. Nyt pitää puuttua ja ehkäistä, ettei ilmiö pääse laajemmin esiintymään.

Pitääkö lakeja muuttaa niin, että asia (silpominen) sanotaan siinä niin kuin se on?

- Lähtökohta on se, että tämä (silpominen) on jo tällä hetkellä täysin rangaistavat teko, pahoinpitelynä rangaistava teko. Nyt täytyy tietysti pohtia ne kaikki keinot rikoslain osalta, että onko vielä jotain tarpeellista tehtävissä, jotta nämä asiat päätyvät rikosvastuun toteuttamisen piiriin.

- Mutta ensisijaisesti tässä tarvitaan, niitä toimenpiteitä viranomaisten ja järjestöjen yhteistyössä, että nämä tapaukset päätyvät ylipäätään tutkintaan ja sitä kautta tuomioistuimeen.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page