top of page

Antti Häkkänen: Turvapaikkavalitusten purkuun saadaan lisärahoitusta


Hallitus linjasi budjettiriihessään, että hallinto-oikeuksille lisätään rahoitusta, jotta turvapaikkavalitukset saadaan käsiteltyä kohtuullisessa ajassa.

Hallinto-oikeuksille lisätään 2,2 miljoonaa ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle 1,49 miljoonaa turvapaikkavalitusten käsittelyjonojen purkamiseen.

– On sekä turvapaikanhakijan että valtion kannalta tärkeää, että pystymme pitämään valitusten käsittelyajan kohtuullisena. Juttujen nopea käsittely pienentää vastaanottokeskusten menoja ja parantaa turvallisuustilannetta, toteaa oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Hallitus vahvistaa myös syyttäjälaitoksen resursseja, jotta myös se voi parantaa valmiuttaan vastata terroristisiin rikoksiin. Hallitus lisäsi myös oikeusavun resursseja turvapaikka-asioiden hoitoon. Lisärahalla palkataan uusia julkisia oikeusavustajia oikeusaputoimistoihin ja lisätään oikeusavustajien koulutusta.

– Myös oikeusministeriön hallinnonalalla panostetaan radikalisoitumisen ehkäisyyn. Tässä keskeisessä asemassa ovat vankilat. Hallitus lisäsi nyt myös rahoitusta Rikosseuraamuslaitokselle väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden toiminnan ennaltaehkäisyyn vankiloissa. Rahoituksella voidaan jatkokehittää Vantaan vankilassa jo aloitettua vankilaradikalisoitumisen ehkäisytyötä, Häkkänen toteaa.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page