top of page

Oikeusministeri: laajakaan tiedustelulaki ei poista kaikkia uhkia

Tiedustelulainsäädännön osia sorvataan tulevina viikkoina, kertoo oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Oikeusministeri Häkkäsen mukaan niin oikeusministeriön, sisäministeriön kuin puolustusministeriönkin lainsäädäntöpaketit vaativat tarkan valmistelun lisäksi yhteensovittamista. Häkkänen sanoo, että jos perustuslakiin aiotaan tehdä mitään rajauksia tai tekstimuutoksia, analyysin sen pohjalla on oltava kristallinkirkas, sillä se toimii samalla periaatepäätöksenä, miten kiirehtimismenettelyä käytettäisiin. Jos kiirehtimismenettelyä tiedustelulainsäädännön säätämisen yhteydessä käytettäisiin, Häkkänen sanoo oikeusministeriön olevan valmis kohtuullisen nopeaankin tarkasteluun, arviolta syksyn aikana. – Eri ministeriöillä on eri vaiheet ja tilanteet, Häkkänen muistutti. Häkkäseltä kysyttiin, missä vaiheessa tiedustelulainsäädännön sorvaaminen olisi ilman Turun viime perjantain tapahtumia. – Joka tapauksessa kyse olisi nopeasta aikaikkunasta. Minun ajattelussani ei ole tapahtunut muutosta Turun tapahtumien jälkeen, Häkkänen sanoo.

Toimivaltuudet oltava riittävät

Häkkänen alleviivaa, että vaikka viranomaisilla olisi käytössään mitä resursseja ja toimivaltuuksia, täysin mielivaltaisia yksilöitten rikoksia ei todennäköisesti pystytä estämään. – Toimivaltuudet on oltava joka tapauksessa riittävällä tasolla, jotta on tehty kaikki se, mitä estämiseksi voidaan tehdä. Häkkänen muistuttaa, että vaikka tiedusteluviranomaisten toimivaltuudet olisivat kuinka laajat, ikäviä asioita tapahtuu, kuten Euroopassa on nähty. – Ei voida sanoa niin, että nyt jos tehdään korjaavia toimenpiteitä laittoman maassaolon kontrolloimiseksi, sijaintitietojen paikantamiseksi, joka on oikeusministeriön yksi lisähanke, tai tiedustelulainsäädännön jäntevöittämiseksi, että se poistaisi kaiken uhan. Ne lieventävät uhkaa ja antavat meille niin hyvät toimivaltuudet kuin pystytään antamaan viranomaisille, Häkkänen sanoo.

Viisi kuudesosaa saatava taakse

Lain hyväksyminen vaatii perustuslain viestisalaisuutta koskevien säännösten muuttamista. Jotta perustuslakia voidaan rukata tämän vaalikauden aikana, kiirehtimisen täytyy saada taakseen viisi kuudesosaa eduskunnasta. Häkkänen sanoi STT:lle maanantaina, että hän uskoo riittävien perusteiden löytyvän kiirehtimismenettelylle. – Sen täytyy perustua hyvin syvälliseen analyysiin ja perusteiden täytyy olla kirkkaat, jotta tavallinen perustuslain säätämisjärjestys säilyy pääsääntönä, Häkkänen huomautti.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page