top of page

Oikeusministeri Antti Häkkänen aloittaa Kouvolan Sanomien kolumnistina: "Terrorismi haastaa avo


Viime aikojen terrori-iskut ovat järkyttäneet vakavasti koko Eurooppaa. Turvautuminen historiasta tuttuihin väkivallan äärimmäisiin muotoihin nostaa edelleen päätään, vaikka eletään 2010-luvun sivistyneessä Euroopassa. Ihmisen kyky pahuuteen on jotain sanoin kuvaamattoman kammottavaa.

Valtion tärkein tehtävä on varmistaa kansalaisten turvallinen elämä ja perusoikeuksien toteutuminen. Tämä tehtävä on näinä aikoina haasteellinen. Turvallisuusuhat ovat nykyaikana yhä monimuotoisempia ja avoimessa yhteiskunnassa yhä vaikeammin torjuttavia. Valtioiden sisäinen ja ulkoinen turvallisuus linkittyvät monesti yhteen ja yhä useammalla ilmiöllä on kansainväliset juurensa.

Kansainvälisen yhteistyön merkitys turvallisuuden edistämisessä kasvaa päivä päivältä. Olkoon se EU:n yhteydessä tehtävää puolustusyhteistyötä, terrorismin torjuntaa tai muuta turvallisuusyhteistyötä.

Terrorismi aiheuttaa eurooppalaisille yhteiskunnille erityisen haasteen. Nyt joudutaan etsimään uutta suhdetta perusoikeuksien, demokratian ja avoimen yhteiskunnan periaatteiden sekä turvallisuuden vahvistamisen välille. Yhteiskuntien täytyy nyt ainakin jossain määrin lisätä kontrollia turvallisuuden parantamiseksi. Terrorismin torjumiseksi eivät nimittäin riitä pelkät pehmeät keinot. Sinisilmäisyyteen ei ole varaa.

Turvallisuuden ja perusoikeuksien välinen punninta on oikeusministerin pöydällä päivittäin. Alkuviikosta analysoimme Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun kanssa tiedustelulainsäädännön ja perusoikeuksien välistä suhdetta ja tätä kolumnia kirjoittaessa olen matkalla tekemään päätöksiä muun muassa terrorismin rahoituksen kitkemiseksi oikeus- ja sisäministereiden ministerineuvostoon Luxemburgiin. Turvallisuuden ja perusoikeuksien välinen punninta vaatii nyt jokaisessa Euroopan maassa tarkkaa ja huolellista analyysia.

Antti Häkkänen, oikeusministeri

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page