top of page

Oikeusministeri Antti Häkkänen kahden vaiheilla vaalien yhdistämisessä - hyviä ja huonoja puolia


Oikeusministeri Antti Häkkäsen kok.) mukaan eduskunta- ja eurovaalien yhdistämiseen on sekä puoltavia että vastustavia seikkoja. Hän ei vielä halua kertoa kumpaan suuntaan asia ratkaistaan. Asiaa pohtinut puoluesihteerien työryhmä luovutti erimielisen mietintönsä tänään ja jätti kysymyksen oikeusministerin ratkaistavaksi.

Häkkäsen mukaan yhdistämistä on mietittävä hyvin huolellisesti ennen kaikkea siltä kannalta, miten vaalien siirrot vaikuttavat kansalaisten aktiivisuuteen vaaleissa.

–On kysymys vakavasta kysymyksestä, ei pienistä aikatauluasioista. Jos vaaleja on liian usein tai irrallaan toisistaan, niin se voi heikentää äänestysaktiivisuutta.

Vaalien yhdistämistä on pohdittava myös perustuslain näkökulmasta. Perustuslakiasiantuntijat ovat pitäneet tärkeänä parlamentaarista yksimielisyyttä vaalien yhdistämisessä.

Vaalien yhdistämistä vastustivat sdp, rkp ja kristillisdemokraatit. Sdp:n puoluesihteerin Antton Rönnholmin mukaan vastustus perustuu ennen kaikkia demokratian toteutumisen näkökulmaan. Sdp:n mielestä kansalaisten osallistumisaktiivisuutta ei nostettaisi vaalipäiviä siirtämällä.

Suomessa järjestetään seuraavat eduskuntavaalit 14.4.2019 ja seuraavat europarlamenttivaalit 9.6.2019. Europarlamenttivaalien ajankohdasta ei kuitenkaan ole varmuutta, sillä ne voidaan siirtää toukokuulle, koska vaalipäivän viikonloppuun osuu helluntai.

Suomessa lähekkäiset vaalipäivät voivat aiheuttaa sen, että europarlamenttivaalit jäävät hallitusneuvottelujen varjoon. Maahan tarvittaisiin toimintakykyinen hallitus nopeasti, koska Suomi aloittaa EU:n puheenjohtajamaana kesällä 2019.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page