top of page

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Oikeusvaltion turvaaminen nousee EU:n tärkeimpiin tehtäviin

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Oikeusvaltion turvaaminen nousee EU:n tärkeimpiin tehtäviin

Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan Euroopan unioni joutuu kriisien keskellä perustelemaan yhä selkeämmin kansalaisille, mitä hyötyä eurooppalaisesta yhteistyöstä on. Häkkäsen mukaan oikeusvaltion puolustaminen on selkein osoitus yhteisestä arvopohjasta. Häkkänen puhui oikeusvaltiokehityksestä EU-tuomioistuimen tuomareille maanantaina 22.5. Helsingissä Säätytalolla.

- Eurooppalainen integraatio on aina perustunut ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Näistä pyhimmistä periaatteista ei voi tinkiä. Euroopan unionin tulee jatkossa vaatia jäsenvaltioiltaan yhä selkeämpää sitoutumista oikeusvaltion perustan turvaamiseen. Yhteisen arvopohjan puolustamisella osoitamme kansalaisille yhä selkeämmin, miksi EU on ylipäätään olemassa, totesi ministeri Häkkänen EU- tuomioistuimen vierailun yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa.

Häkkänen korosti puheessaan EU-tuomioistuimen keskeistä roolia EU:n kriisien keskellä. Häkkäsen mukaan unionin tuomioistuimella on tärkeä rooli eurooppalaisten perusarvojen puolustajana. - Avoimuuden lisääminen kaikessa hallintotoiminnassa vahvistaa kansalaisten luottamusta poliittiseen järjestelmään.

- Poliittinen ilmapiiri Euroopassa kertoo kansalaisten kasvaneesta epäluottamuksesta viranomaisia ja vakiintuneita instituutioita kohtaan. Vastavoimana avoin, tehokas ja riippumaton hallinto on välttämätön tekijä, kun halutaan vahvistaa kansalaisten luottamusta Euroopan unioniin ja sen toimielimiin, Häkkänen sanoi.

Häkkänen totesi, että Suomi on koko EU-jäsenyyden ajan työskennellyt avoimuuden edistämiseksi EU:ssa. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö on tämän tavoitteen saavuttamisessa erittäin keskeistä.

Lisätietoja:

erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page