top of page

Häkkänen MTV3:lla: Lakkoilu lisää työttömyyttä


Mitä olette ajatelleet kun katsoitte kuvia mielenosoituksesta?

  • "En valitettavasti päässyt paikalle sillä olen ollut valiokunnan kokouksessa, mutta seurasin tilannetta uutisten välityksellä. Väkeä oli paikalla ja tällainen mielenosoitus oli tarkoituskin järjestää. Uskon että viesti meni jo aiemminkin perille. Monet palkansaajat korostavat, että hallituksen täytyy tarkkailla toimiaan tarkasti."

Mitä olisi ollut viestisi jos olisitte olleet puhumassa tuolla mielenosoituksessa?

  • "Uskon, että suurin osa Suomen kansasta ymmärtää realismin missä tällä hetkellä menemme. Meillä on 2,5 miljoonaa työllistä ja mielenosoituksessa oli mukana 30 000 ihmistä. Valtaosa kansasta varmasti ymmärtää ja tietää, että isoja muutoksia on tehtävä. Hallitus tekee ison talousohjelman jossa nämä työmarkkinoiden tietyt remontit ovat vain pieniä yksityiskohtia. Niitä pitää jatkossakin varmasti tehdä lisää. Me teemme nyt 4 miljardin säästöt ja 4 miljardin rakenneuudistukset ja työmarkkinoiden uudistukset parantavat meidän kustannuskilpailukykyä. Tässä asiassa on kaksi puolta: toinen on se, että me otamme koko ajan 7 miljardia euroa velkaa julkiselle sektorille ja palkkakustannukset ovat siellä valitettavasti se keskeisin erä, jossa on pakko myös säästää. Toinen puoli tässä kustannuksia madaltavassa paketissa on se, että yritykset pystyisivät pitämään nykyisistä työpaikoista paremmin kiinni sekä palkkaamaan tulevaisuudessa lisää ihmisiä."

Kysyttäessä työvoimakustannusten merkityksestä talouskasvuun Häkkänen vastaa seuraavasti:

"Saksan mallista voi olla montaa mieltä, mutta jos työvoimakustannukset eivät vaikuttaisi lainkaan, miksei nosteta palkkoja vaikka 200% ? On olemassa yksittäisiä tutkijoita, jotka ovat eri mieltä, mutta kyllä valtavirtainen taloustiede tukee käsitystä, että matalammat palkkakustannukset auttavat pitämään nykyisistä työntekijöistä kiinni. Tällä voi olla lyhyellä aikavälillä myös joitain negatiivisia vaikutuksia, mutta pitkällä aikavälillä se ruokkii työllisyyttä ja yritystoimintaa. Yksittäiset tutkijat voivat olla eri mieltä. Valtavirtainen taloustiede kuitenkin tukee hallituksen linjaa siitä, että nämä toimenpiteet lisäävät työpaikkoja ja talouskasvua."

Häkkänen myös peräänkuuluttaa valtion vastuuta kestävyysvajeen hillitsemiseksi ja velkaantuneisuuden taiitamiseksi.

"Kuntasektorilla palkkakustannukset ovat tällä hetkellä 21 miljardia euroa. Tällä hetkellä me otamme 7 miljardia euroa velkaa valtion ja kuntien velka yhteenlaskettuna. On valitettava totuus, että jossain vaiheessa myös SDP:n on herättävä tähän realismiin eikä mentävä vain mielenosoituksesta toiseen. Viime vaalikaudella Jutta Urpilainen heräsi realismiin ja vaati näitä uudistuksia, nyt SDP on muuttanut täysin kelkkansa."

"Isossa mittakaavassa jos katsomme meidän palkkakertymää, nämä muutokset eivät ole dramaattisen isoja. Vaikkapa sunnuntailisien leikkauksista kohdalla puhutaan kuntasektorilla 150 miljoonan euron erästä, kun kokonaisuudessaan 21 miljardin euron palkkakertymästä. Sen myönnän, että nämä jakautuvat epätasaisesti, mutta se jakautuu epätasaisesti sen takia, että hallituksella on vähemmän työkaluja paljon vähemmän kuin työmarkkinajärjestöillä. Minun mielestä mallia pitäisi muuttaa, mutta tämä ei ole hallituksen eikä eduskunnan käsissä. Me yritämme pelastaa Suomen, lisätä työpaikkoja ja pelastaa nykyisiä työpaikkoja, mutta tässä on se ongelma, että keskeisimmät ja tasapuolisimmat keinot ovat työmarkkinajärjestöjen käsissä. Niin kauan, kun työmarkkinajärjestöt eivät tätä suostu tekemään, eduskunnalla ja hallituksella on velvollisuus pelastaa tämä maa niillä keinoilla mitä meillä on käytössä"

Häkkänen korostaa myös kevään eduskuntavaaleissa äänestetyn hallituksen mandaattia:

"Jutta Urpilainen alkoi 2013 selkä suorassa toteuttamaan uudistuksia, valitettavasti SPD:n johto vaihtui ja suunta vaihtui myös. Sen jälkeen on kuultu vain yleispiirteistä ”palataan neuvottelupöytään” keskustelua. Nyt on tullut mittari täyteen, vaaleissa punnittiin se, että Suomi täytyy saada liikkeelle. Hallitus tekee laajan ohjelman, josta nämä työmarkkinauudistukset ovat vain yksi osio. Meillä on paljon kansainvälisiä esimerkkejä siitä, miten saadaan työllisyyttä lisättyä paikallisella sopimisella ja huomioitua paremmin meidän pk-yritysten kenttä jotta siellä pystytään työllistämään. Meillä on paljon tällaisia esimerkkejä. Monet tutkimukset puoltavat sitä, että me olemme menossa täysin oikeaan suuntaan. Kauhukuvat mitä nyt maalataan, ovat täysin hatusta vedettyjä."

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page