top of page

Häkkänen: Sote-alueet voivat yhä saada verotusoikeuden


Ennen lopullista päätöstä vertaillaan aluerahoitusmallin ja valtionrahoitusmallin vaikutukset.

Maan hallitus ilmoitti tiistaina valmistelevansa sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta ensisijaisesti valtion vastuulle. Vaihtoehtoisesti selvitetään myös mallian, joka perustuu osittain itsehallintoalueiden omaan verotusoikeuteen. Tässäkin mallissa osa rahoituksesta tulisi valtiolta.

Parlamentaarisen sote-työryhmän ainoa eteläsavolaisjäsen, kansanedustaja Antti Häkkänen (kok.) uskoo, että itsehallintoalueitten verotusoikeus on selvityksessä mukana tasavertaisena valtionrahoitusmallin kanssa.

- Hallituslinjasi tiistaina, ainoastaan sen, että kunnilla ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta, Häkkänen sanoo.

Kun palvelujen järjestämisavastuu siirtyy itsehallintoalueille, olisi rahoitusvastuun jääminen kuntiin perustuslain vastaista.

Suurin kysymys Häkkäsen mielestä on se, millä tavoin eri rahoitusvaihtoehdot kannustavat itsehallintoaluetta järjestämään palvelut laadukkasti ja pitämään kustannukset kurissa. Tätä selvitellään kansainvälisen talouskirjallisuuden ja eri maitten kokemusten perusteella.

- Kansalaisten näkökulmasta ydinkysymys on se, kumpi rahoitusmalleista pitää kustannuskehityksen kurissa, jotta rahaa riittää palveluihin, Häkkänen sanoo.

Veronmaksun kannalta mallit eivät Häkkäsen mielestä juurikaan eroa. Hallitus on sopinut, että rahoitusmallin uudistus ei saa nsotaa kokonaisveroastetta eikä kiristää tuloverotusta missään tuloluokassa.

Valtion vastuulla olevassa sote-palveluiden rahoituksessa olisi Häkkäsen mielestä hyvä puoli se, että valtiolla on leveämmät hartiat vastata kustannuksista ja valtionohjausta pystyttäisiin tiukentamaan.

Itsehallintoalueen veronkantomallin Häkkänen arvioi kannustavan tehokkuuteen.

- Alueelle tulisi sama veroprosentin nousupelko, joka nykyisin on kuntien harteilla, kansanedustaja tiivistää.

Häkkänen suhtautuu kriittisesti siihen, jos sote-palvelujen järjestämisvastuu ja rahoitus eriytetään.

- Jos itsehallintoalue päättäisi menosita ja valtio olisi rahoitusvastuussa, pitäisi pystyä löytämään selvät mekanismit siihen, miten alueita kannustetaan tehokkuuteen.

- Esimerkiksi Norjassa on tullut menojen kasvua, kun järjestämisvastuu on erotettu rahoitusvastuusta, Häkkänen.

Häkkänen korostaa, että hän ei kuitenkaan ota lopullist akantaa valtionrahoituksen tai itsehallintoalueen verotusmallin puolesta ennen kuin kaikki mahdolliset ohjaus- ja kannustusmallit on selvitetty.

- Rahoitusratkaisussa pitää olla riittävästi malttia. Kansalaiset, elinkeinoelämä ja media painostavat nopeisiin ratkaisuihin. Minä painotan enemmän sitä, että tehdään kerralla hyvä.

Hallitus on luvannut linjauksensa sote-itsehallintoalueiden määrästä lokakuussa. Häkkäsen mukaan kumpikaan ei sulje pois mitään sote-alueratkaisua.

Maan hallitus lupaa tarkemmat linjaukset rahoituksesta huhtikuussa 2016 lausunnoille lähtevään sote-lakiluonnokseen.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page