top of page

Häkkänen: Yritykset voivat maksaa nykyisiä lisiä jatkossakin

Kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkänen sanoo, että oppositiolla ja ay-liikkeellä ovat menneet puurot ja vellit sekaisin, kun ne ovat kritisoineet hallituksen työmarkkinapakettia. Oppositio on arvostellut, että hallitus puuttuu paikalliseen sopimiseen sanelemalla ylhäältä sopimusehtoja.

Häkkäsen mukaan yritykset voivat maksaa nykyisiä ylityö- ja sunnuntaikorvauksia jatkossakin.

- Se on lähtökohta, että yritys pystyy paikallistasolla maksamaan edelleen ylityökorvaukset normaalisti, jos niin sovitaan.

Häkkäsen mukaan hallitus ei puutu työmarkkinajärjestöjen kollektiiviseen sopimisoikeuteen, mikä on perustuslaissa turvattu eli ammatilliseen järjestäytymisvapauteen. Siihen kuuluu työehtosopimusten tekemisen oikeus.

- Se mitä hallitus tekee eli säätää pakottavaa lainsäädäntöä tiettyihin lisiin ja sairauskorvauksiin, ne ovat rajattuja ja täsmällisiä pieniä muutoksia. Ne eivät puutu perustuslaissa suojatun ammatillisen järjestäytymisvapauden ydinalueeseen, joka on keskeinen kysymys perustuslain vastaisuuden arvioinnissa. Tässä hallitus puuttuu vain reuna-alueille, jotka ovat tarkkaan rajattuja. Siksi tässä ei ole perustuslaillista ongelmaa.

Perustuslakivaliokunnassa istuva juristikansanedustaja Häkkänen kuitenkin huomauttaa, että perustuslakivaliokunta on se, joka viime kädessä arvioi, onko hallituksen esitys perustuslain vastainen vai ei.


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page