top of page

Kansanedustaja Häkkänen Pieksämäellä: "Hieno esimerkki paikallistason elinvoimaa lisäävästä han


Pieksämäen Veturitallit on erinomainen esimerkki siitä, mitä Suomessa ja Etelä-Savossa tarvittaisiin laajemminkin: paikallistason elinvoimaa lisäävää toimintaa.

Näin sanoi mäntyharjulainen kansanedustaja Antti Häkkänen (kok.) Pieksämäen Veturitallien avajaistilaisuudessa lauantaina.

Hän luonnehti Veturitalleja uudenlaiseksi kaupan, tapahtumien, vapaa-ajan ja kulttuurin keskukseksi. Alueen monipuolinen ravintola- ja kahvilamaailma täydentävät palvelutarjontaa.

- Veturitallien läheisyyteen valmistuva kauppakeskuskokonaisuus lisää Pieksämäen seudun ja samalla koko Etelä-Savon maakunnan kaupallista tarjontaa. Tämä on erittäin hyvä uutinen koko Itä-Suomelle.

Häkkäsen mukaan paikallistason oma-aloitteinen elinkeino- ja työllisyyspolitiikka on jatkossa yhä tärkeämpää. Suomen yritys- ja työpaikkarakenne muuttuu yhä enemmän pienten ja keskisuurten yritysten vetämäksi.

Yrityskoon pienentyessä ja kansainvälisen talouden alati kovenevassa kilpailussa yritykset tarvitsevat yhä enemmän huomiota paikallistasolla. Tämän takia rooli yrittäjäystävällisemmän toimintaympäristön luomisessa korostuu tulevaisuudessa.

- Seutukuntien menestyksen ja työllisyyden yhtenä elinehtona on, että päättäjillä on avoin ja yrittäjäystävällinen ote. Kaikkien päätösten kohdalla tulisi arvioida toimenpiteiden vaikutukset kotikunnan työllisyyteen ja yrityksiin, Häkkänen muistutti.

Pieksämäen seudulla on jo vanhastaan paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden toimiala on muuttuva ja tuulinen. Työllisyyden parantaminen edellyttää joustavaa ja työpaikan tasolla tapahtuvaa sopimista työskentelystä.

- Kattotasolla tehtävät sopimukset eivät ota huomioon paikallistasolla toimivien yritysten tarpeita ja toiveita. Tämä johtaa tarpeettomaan jäykkyyteen ja työttömyyden kasvuun.

Häkkänen totesi, että Suomi on taloudellisesti erittäin haastavassa murroskohdassa. Talouskasvu, investoinnit ja työllisyys ovat olleet jo pitkään alamaissa. Suomi joutuu taas rakentamaan menestyksen peruspilareita uudelleen, kuten se teki 1990-luvullakin.

Työllisyyden ja talouskasvun parantamiseksi toimenpiteitä vaaditaan kaikilta yhteiskunnan toimiijoilta.

- Valtion ja kuntien on tehtävä oma osuutensa hyvien puitteiden luomiseksi ja yritysten tehtävä oma osansa tuotteiden ja liikeideoiden kehittelyssä.

- On kuitenkin muistettava, että lainsäätäjä voi vain luoda puitteita ja kannusteita, muttta viime kädessä kansakunnan menestyksen ratkaisee yksittäisen kansakunnan osaaminen, kekseliäisyys ja ahkeruus.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page