top of page

Häkkänen: Hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat tulevaisuuden työllisyyden


Antti Häkkänen nosti Länsi-Savon haastattelussa esiin liikenneyhteyksien ratkaisevan tärkeän merkityksen maakuntien talouskasvulle ja työllisyydelle. Häkkäsen mukaan liikenneverkon rapautuminen on katkaistava ja liikenne- sekä tietoliikenneyhteydet on laitettava kuntoon. Häkkänen korosti myös alemman asteisen tieverkon roolia uuden kasvun mahdollistajana. Biotalous ja muut maakuntien kasvualat vaativat toimivan tieverkon ja hyvät tietoliikenneyhteydet.bottom of page