top of page

Häkkänen Etelä-Karjalassa: Koulutus uudistettava nykyaikaiseksi


Etu1.png

Antti Häkkänen sanoi Lappeenrannassa, että suomalainen koulutusjärjestelmä tulisi uudistaa nykyaikaisemmaksi. Häkkänen painotti, että faktojen pänttäämisen sijasta ryhdyttäisi yhä voimakkaammin opettamaan erilaisia ajattelun taitoja, kuten esimerkiksi kriittisen ajattelun ja innovatiivisen ajattelun taitoja. Häkkäsen mukaan kansainvälisen talouden ja teknologian kiihtyvä muutos pakottaa Suomen yhä voimakkaammin kehittämään koulutusta sellaiseksi, joka antaa elinikäisiä valmiuksia muutokseen.

bottom of page