top of page

Yhdistymisvapaus, ääriliikkeet ja demokratia

Korkein oikeus antoi tänään ratkaisun, jolla se lakkautti Pohjoismaisen vastarintaliikkeen yhdistyksenä. Päätös on merkittävä monella tapaa. Se osuu aikaan, jossa yhteiskunnallinen keskustelu saa yhä rajumpia sävyjä. Maailmankuvat polarisoituvat ja maltilliset kokonaisnäkemykset jäävät jalkoihin.

Jotkut kaipaavat kovia ja selkeitä ratkaisuja samalla kun historian ideologioiden kauhut ovat unohtuneet. Yksi ilakoi kansallissosialismilla, toinen kommunismilla ja kolmas jollain muulla hulluudella.

Mukaan ovat tulleet myös poliittisen väkivallan piirteet. Sanoja ovat monesti seuranneet teot. Empatia, ihmisyys ja toisen kunnioittaminen ovat jääneet kiihkon alle. Onneksi Suomessa vielä vähäisessä määrin, mutta tämä kehityskulku näkyy myös meillä.

Yhdistysten lakkauttaminen on selvässäkin tapauksessa periaatteellisesti merkittävä päätös. Yhdistymisvapaus on avoimen yhteiskunnan ytimessä. Pitää muistaa, että myös puolueet ovat yhdistyksiä ja siten yhdistymisvapaus on demokratian ydintä. Perus- ja ihmisoikeudet takaavat yksilölle muun muassa sananvapauden, yhdistymis- ja kokoontumisvapaudet ja muut ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain takaamat oikeudet.

Demokratia ja ihmisoikeudet ovat maailmalla vastatuulessa. Monissa maissa yhdistyksiä ja poliittisia puolueita lakkautetaan, opposition ääni tukahdutetaan ja valtavirralle epämieluisat ihmiset vaiennetaan. Näissä oikeuksissa on ennen kaikkea kyse suojasta enemmistön ja valtaapitävien mielivaltaa vastaan. Poliittisen vastustajan oikeuksien kunnioittaminen on myös muistettava, vaikka lehtiotsikoiden mukaan olisi kuinka selvä tapaus hyvänsä.

Oikeusvaltiossa pitää punnita kaikkien oikeudet, ei vain omat oikeudet. Tämä näyttää välillä unohtuvan monelta. Samoin unohtuu, että oikeusvaltiossa ratkaisut tekee tuomioistuin, eikä mielivaltainen huutosakki tai kilpailevat poliittiset liikkeet. Tähän perustuu viime kädessä yhteiskunnallinen luottamus.

Nyt KKO on tehnyt juuri kuten oikeusvaltioon kuuluu. Huolellinen oikeudellinen punninta monelta kannalta. Päätyen siihen, mikä on yhdistyslain mukaan sallittua ja mikä ei. Ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain ohjaamina.

KKO:n mukaan esimerkiksi sananvapautta saattaa nauttia varsin kovasanainenkin, provosoiva, liioitteleva ja tavanomaista kohteliaisuussäännöistä piittaamaton kielenkäyttö tai ankarassakin muodossa esitetty kritiikki maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan. Oikeudellinen kynnys yhdistyksen lakkauttamiselle on KKO:n linjapäätöksessä korkealla. Sananvapaus ja yhdistymisvapaus antavat laajan tilan poliittiselle toiminnalle laidasta laitaan jatkossakin.

Rajat tulevat kuitenkin jossain vastaan. Ihmisoikeussopimukseen (17 art) kuuluu oikeuksien väärinkäytön kielto. Et saa tehdä tyhjäksi toisen oikeutta omalla oikeudellasi. Pohjoismainen vastarintaliike tavoitteli kansanvaltaisten rakenteiden kumoamista, kansallissosialistisen aatteen mukaista valtiojärjestystä ja perus- ja ihmisoikeuksien olennaista vähentämistä muilta ihmisiltä ja tosiasiallisesti hyväksyi väkivallan toiminnassaan. Yhdistyksen toiminta ei nauti sananvapauden ja yhdistymisvapauden suojaa.

KKO:n päätös on tärkeä linjaus sanan- ja yhdistymisvapauden rajoista ja osoitus, että oikeusvaltio toimii. Mutta samalla se osoittaa, että oikeudellisista ratkaisuista voisi olla jotain annettavaa kärjistyvään keskustelukulttuuriin. Asioita pitää arvioida monesta suunnasta, myös vastapuolen näkökulmasta.
Comentários


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page