top of page

Viruksen rajakontrolli saatava kuntoon – viisi ensimmäistä toimenpidettä

Suomella on Euroopan parhaat ”rakenteelliset” edellytykset viruksen torjuntaan. Maantieteellinen sijainti, harva asutus, terveydenhuollon osaaminen, sääntöjen noudattaminen ja monet muut tekijät antavat hyvät rakenteelliset lähtökohdat viruksen torjuntaan.


Suomalaiset ovat noudattaneet hyvin rajoituksia. Maan hallitus on monessa asiassa toiminut hyvin, viranomaiset tekevät parhaansa, tiedeyhteisö on ollut korvaamaton apu ja eduskuntakin on kyennyt monessa asiassa ripeyteen ja tehokkuuteen. Monessa olemme onnistuneet. Viime kesään mennessä tauti saatiin kovilla toimilla jopa tukahtumaan pois Suomesta. Rajoitustoimien hinta oli kova, mutta tauti saatiin lähes nujerrettua.


Yksi keskeinen ongelma on ja pysyy. Kesän aikana rajakontrollia ei laitettu kuntoon monista vaatimuksista huolimatta. Tauti pääsi vapaasti rajojen yli takaisin Suomeen elokuussa ja levisi ympäri Suomea. Oli hämmästyttävää, että rajakontrollia ei laitettu kevään kokemusten perusteella kuntoon.


Syksyllä oli pakko nostaa uudelleen kovia rajoituksia, jotta elokuussa maahan päässyt virusaalto saataisiin alas. Hinta oli kova ympäri Suomea. Hintaa maksetaan työpaikkoina, konkursseina, koulujen arjessa, yksinäisyydessä ja monessa muussa.


Joulukuussa brittivirusmuunnos pääsi rajoilta läpi ja levisi Suomeen. Rajakontrolli ei ollut edelleenkään kunnossa. Tauti leviää nyt ympäri Suomea ja tilanne on vakava. Maa on taas julistettu hätätilaan. Torjuntatoimien hinta on taas kerran kova.


Rajakontrolli on viruksen torjunnan ydinasia. Ei kaikkea virusta saada torjuttua rajalla, mutta nykyistä tehokkaammat keinot ovat mahdollisia. Eduskunnan saaman selvityksen mukaan Suomella on Euroopan löysimpiä rajakontrolleja.


Miksi tätä ei ole laitettu vuoden aikana kuntoon?


Ministerit ovat julkisuudessa ja eduskunnassa sanoneet, että kyllä hallitus on vaatinut tiukkaa rajakontrollia, mutta alueilla ei ole toteltu. Syyksi on myös väitetty jotain epämääräistä ”lainsäädäntökehikkoa” tai ryhdytty siirtämään huomio johonkin EU:n hätämekanismeihin. Hallituksen suunnasta on annettu ymmärtää, että virusta tulee rajoilta läpi ja Suomi ei mahda mitään. Siis, että valtion johto ei kykene johtamaan maata hätätilassa. Ja syynä ovat alueviranomaiset. Tämähän on aivan absurdi näytelmä. Maatamme voi kohdata pahemmatkin kriisit, eikä siinä voi jäädä tuleen makaamaan.


Nämä väitteet eivät tietystikään pidä paikkaansa. Tartuntatautilain 16§:n mukaan jo nykyisin voidaan määrätä pakkotestaukset rajoille, puhumattakaan, että kovempia pykäliä aaa jos niitä pyytää eduskunnalta.


Tätä nykyistäkään pakkotestauksen pykälää ei kuitenkaan ole käytetty. Syynä ei kuitenkaan ole alueviranomaiset, vaan se, että valtioneuvosto ja sosiaali- ja terveysministeriö eivät ole missään vaiheessa kriisiä vaatineet rajoille pakkotestausta. Valtioneuvosto johtaa tilannetta ohjauskirjeillä. Näissä kirjeissä on suositettu vain vapaaehtoista testausta rajoille. Kirjeet on luettavissa osoitteessa https://stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa


Marinin hallitus on siis itse ohjeistanut löperön rajakontrollin, vaikka julkisuudessa muuta väitetään. Tämän vahvisti tällä viikolla myös aluehallintoviranomaiset tiedotteessaan https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69903608 Alueviranomaiset sanovat, että he ovat kokoajan noudattaneet Marinin hallituksen ohjeistamaa linjaa: vain vapaaehtoiset testit rajoille. Pakkotestejä ei ole vaadittu.


Viisi ensimmäistä askelta parempaan rajakontrolliin


No, historiaan ei kannata jumittua, vaan siitä pitää oppia nopeasti. Kolme virusaaltoa on päässyt Suomeen melkoisen vapaasti. Nyt on saatava rajakontrolli kuntoon, jotta voimme kotimaassa vähentää taloudellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia vahinkoja. Virusmuunnoksia näyttäisi olevan lisää tulossa ja tämä kriisi voi kestää vielä vuosia.


Esitän valtioneuvostolle harkittavaksi viisi ensimmäistä korjausliikettä.


Ensinnäkin, valtioneuvostoa tulee johtaa kokonaisuutena. Ei voi olla niin, että liikenneministeriö ja sisäministeriö hoitavat omissa siiloissa rajaa ensimmäisen puoli vuotta ja STM keskittyy vain sisämaan rajoituksiin, mutta unohtaa rajat. Kyse on nimenomaan rajojen terveysturvallisesta ylittämisestä, johon tarvitaan STM mukaan. Kyse ei ole siis pelkästään maahantulon ”kovasta” estämisestä. Ministeriöiden ja hallinnonalojen välisiä sotkuja on ollut riittämiin, niitä ei tässä tarvitse enää esitellä. Tämä edellyttää valtioneuvoston johtamista kokonaisuutena ja ministeriöiden toiminnan yhteensovittamista. Se on erityisesti pääministerin tehtävä.


Toiseksi, rajakontrolli pitää nostaa viruksen torjunnan ydinasiaksi kansalliselle tasolle. Viruksen torjunta rajoilla on koko kriisinhoidon ydinasia. Sitä ei voi enää pitää toissijaisena asiana, jonka alueviranomaiset tai kunnat hoitavat, jos hoitavat. Jämäkkä ote ja ohjaus valtakunnan tasolta. Liian monta kertaa valtiojohto on sanonut, että kuntien vika. Tilanteessa, jossa koko maa on tuon asian kanssa polvillaan. Ei kriisiä noin voi johtaa. Eikä viruksen maahanpääsyyn kannata suhtautua niin, että se tulee joka tapauksessa. Kyllä viruksen maahan leviämiseen voi vaikuttaa. Virusmuunnokset tulevat pyörimään vuosia. Ja se maa, jonka rajakontrolli toimii, voi askeltaa edes jotenkin kohti normaalia elämää. Se maa, joka imaisee jokaisen virusmuunnoksen täysillä koko maahan, pyörii tässä oravanpyörässä vuosia.


Kolmanneksi, pakkotestaukset rajoille välittömästi nykyisen lain mukaisesti. STM:n ja valtioneuvoston tulee lähettää selkeä ohjauskirje, jossa ohjeistetaan pakkotestaukset rajoille. Tähän päivään mennessä STM ja valtioneuvosto eivät ole vaatineet pakkotestauksia ja kovaa kontrollia rajoille. Kovia käskykirjeitä on mennyt koulujen ja ravintoloiden sulkemiseksi, mutta rajakontrolli on ollut vailla selkeää johtamista. STM on lähtenyt vapaaehtoisesta testauksesta ja se on osoittautunut kerta toisensa jälkeen epäonnistuneeksi. Virus on levinnyt Suomeen yhä uudestaan.


Neljänneksi, tarvittavat lakimuutokset nopeasti eduskuntaan. Kovatkin uudet toimivaltuudet ovat mahdollisia perustuslain mukaan, jos vain perustelut ovat järkevät. Perustuslakivaliokunta on pitänyt kannatettavana esimerkiksi ennakkotestausta, karanteeneja ja muita laajempaa rajakontrollia koskevaa lakia. Tämä laki tulee tarpeen, kun matkustajamäärät kasvavat. Marinin hallitus toi lakiesityksen viime syksyllä eduskuntaan, mutta se lähetettiin muutettavaksi takaisin. Syynä oli se, että lain pykäliä ei oltu valmisteltu loppuun asti ja se todettiin asiantuntijoiden toimesta täydeksi sotkuksi. Korjattua lakia odotettiin jo marraskuussa takaisin, mutta sitä ei ole tähän päivään mennessä näkynyt. Sunnuntaina ministeri Krista Kiuru yllättäen lupasi, että lakia ryhdytään valmistelemaan hallituksessa uudestaan. Aikaa on kulunut viisi kuukautta siitä, kun asia jäi ”tauolle”. Silti hyvä, että liikettä on tapahtumassa.


Viidenneksi, yhteistyö ja suunnitelmallisuus kuntoon. Hallitus johtaa ja alueiden viranomaiset toimeenpanevat. Yhteinen tavoite ja rooli selväksi jokaiselle. Tarvittavat lakimuutokset nopeasti, eikä jäädä tv-studioihin hokemaan lainsäädäntökehikkojen ongelmista. Riitelyyn ei ole pienellä maalla varaa kriisin keskellä. Kriisinhoitokykymme ja ”maineikas” viranomaisyhteistyömme on ottanut pahan kolhun juuri vaikealla hetkellä.


Tästä on otettava opiksi jo nyt kriisin aikana, ei ole aikaa odotella vuosien päästä tulevia loppuraportteja. Avaimet ovat omissa käsissämme.
Comments


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page