top of page

Antin vaaliviesti - Vastuuta kaikista sukupolvista

Suomi on nostettu köyhästä maasta korkean elintason ja hyvinvoinnin maaksi. Tämä on tehty vuosikymmenten työllä, osaamisella, yhteishengellä ja suomalaisilla arvoilla. Suomi selviää edessä olevista haasteista, jos toimimme järkevästi ja vastuullisesti. Suomalaisten perinteiset vahvuudet tulee kirkastaa - ahkeruus, rehellisyys ja osaaminen. Kannetaan parempaa vastuuta taloudesta, lähimmäisistä ja myös ympäristöstä.


Velan ja veronkorotusten tiellä jatkaminen johtaa näivettymiseen. Rakennetaan hyvinvointimme työn, osaamisen ja yrittäjyyden varaan. Vahvan talouden


ja veroeurojen avulla rahat riittävät jokaisen hoivaan, terveyteen, koulutukseen, eläkkeisiin ja turvallisuuteen. Ahkeruus ja osaaminen pitää palkita, työnteon pitää olla kannattavampaa kuin joutenolo. Kannustetaan nuoria oma-aloitteisuuteen ja vastuun ottamiseen. Hyvässä yhteiskunnassa yksilöllä on oikeuksien rinnalla myös vastuita ja velvollisuuksia.


Pidetään arjen kulut ja verot kurissa, jotta omalla eläkkeellä ja palkalla pärjää. Pidetään järkevä tasapaino ympäristönsuojelun ja esimerkiksi autoilun ja metsätalouden kulujen suhteen. Varmistetaan turvallinen arki jokaiselle kotioloista riippumatta. Perheiden on voitava luottaa nuortensa tulevaissuuteen, työikäisten työllä pärjäämiseen ja ikäihmisten hoivaan ja virkeän seniori-iän mahdollisuuksiin. Luottamus syntyy myös siitä, että lakeja noudatetaan, ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja rikoksen polku ei kannata. Jokainen suomalainen pidetään mukana ja oikeudet taataan yhdenvertaisesti.


Vientivetoisen ja Venäjän rajalla sijaitsevan Suomen etujen puolustaminen vaatii yhä enemmän valtioiden yhteistyötä. Kansallista etua pitää puolustaa – diplomaattisella tavalla. Tulevalta valtiojohdolta ja eduskunnalta edellytetään viisautta talouden ja turvallisuuden myrskyisällä aikakaudella. Luotan Suomen tulevaisuuteen!


Comments


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page