top of page

Tutkimus on avain onneen

Pohdimme tänään Säätytalolla yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten voimakasta laskua. Suunta on erittäin huolestuttava. Talous muuttuu yhä voimakkaammin osaamis- ja innovaatiovetoiseksi.

Suomalaisten hyvinvoinnin ja elintason rahoittaminen edellyttävät menestyvää yritystoimintaa. Menestyvä yritystoiminta taas edellyttää yhä vahvempaa panostusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) niin julkiselta sektorilta kuin yksityiseltä sektorilta. Vahvaa yhteistyötä yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä ja viisasta resurssien kohdentamista.

Maailma muuttuu päivä päivältä yhä pienemmäksi. Parhaat yritykset saavat tuotteensa hetkessä kaikille markkinoille. Paras innovaatio valtaa markkinat ja tulouttaa kotimaahansa hyvinvointia ja elintasoa. Winner takes it all, keskinkertaisuus ei enää riitä menestykseen.

Suomalaisten yritysten TKI-panostukset ovat laskeneet voimakkaasti 10 vuoden takaisesta huipusta. Suomen TKI-menot olivat 6,7 miljardia euroa vuonna 2019 (2,8%/bkt). Yritysten osuus oli tästä 66% ja julkisen sektorin osuus 34%. Yritykset ovat siirtäneet toimintojaan ulkomaille. Samaan aikaan esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa investoinnit TKI-toimintaan kasvavat. Nokian jälkeinen Suomi on kärsinyt investointilamasta ja erityisesti TKI-investointien puute on huolestuttavaa.

Kokoonnuimme tätä ongelmaa käsittelemään tänään muiden eduskuntapuolueiden edustajien kanssa Säätytalolle. Aiheena oli tutkimus, kehitys- ja innovaatiorahoituksen tason nostaminen 4%:iin bkt:sta eli 180 miljoonan euron vuosittaista lisäystä. Kokoomus kannattaa tätä lisärahoituksen panostusta. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Tarvitaan merkittävä määrä muitakin toimenpiteitä. Yliopistojen perustutkimuksesta aina yritysten käytännön tuotekehitykseen. Korkeakoulujen pääomitusta, ulkomaisten huippuosaajien oleskelulupien helpottamista, vahvempaa TKI-verovähennystä ja monta muuta käytännön keinoa.

Näiden konkreettisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikan toimenpiteiden rinnalla tarvitaan katsetta isoon kuvaan. Pelkkä julkinen lisäpanostus ei ratkaise ongelmaa. Maat kilpailevat keskenään yksityisistä sijoituksista ja yritysten panostuksista. Suomen pitää olla kilpailukykyinen ja houkutteleva toimintaympäristö yritystoiminnalle. Julkiset menot täytyy käyttää tehokkaasti ja viisaasti, jotta verot ja velka pysyvät kurissa. Yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyölle ei saa pienessä maassa olla ideologisia esteitä. Verotuksen pitää olla riskinottoon, sijoittamiseen, yrittämiseen ja investointeihin kannustavaa. Kaunaa ja katkeruutta ei kannattaisi lietsoa, vaan kannustaa jokaista eteenpäin. Ilmapiirin pitäisi olla uusiin ideoihin, maailmanvalloitukseen ja menestykseen kannustavaa. Myös työmarkkinoiden toimivuus on ratkaisevan tärkeää ja korkean osaamisen palkansaajia ei saisi ylikireällä verotuksella kurittaa näin rajusti.

Monet maat ovat jo rakentaneet omat menestyksen pilarit oikeaan asentoon tälle vuosikymmenelle. Suomi vielä odottelee. Nyt on tekojen aika.


Comments


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page