top of page

Ruotsin jengiväkivallasta opittava

Nuorten ongelmiin on puututtava pehmein ja kovin keinoin. Ruotsin rikollisuusaallosta on opittava. Ongelmat ovat syntyneet pitkällä aikavälillä ja virheellisellä toimintatavalla. Ongelman kitkeminen kestää pitkään. Toki Suomi ei ole lähelläkään Ruotsin tilannetta, mutta viisaasti toimimalla voimme myös jatkossa välttää vastaavat ongelmat.


Tällä vuosikymmenellä tarvitaan pehmeiden ja kovien keinojen yhdistelmää. Maahanmuuton pitää olla hallinnassa ja kotoutumisen tehokasta. Jokaisella maahan jäävällä tulee olla näkymä hyvään tulevaisuuteen – velvoite koulunkäyntiin, työntekoon, lain noudattamiseen ja itsensä elättämiseen. On elettävä suomalaisten pelisääntöjen mukaan. Sosiaaliturvan tulee velvoittaa nuoret töihin ja kouluun. Vastikkeeton perustulo lisäisi syrjäytymisriskiä ja joutenoloa. Perheiden ja nuorten sosiaalipalvelut on oltava tavoitettavissa jo varhaisessa vaiheessa, etsivä nuorisotyö keskiössä. Ketään ei päästetä putoamaan kelkasta.


Koulutusjärjestelmässä varhaisiin oppimisen ongelmiin on puututtava nykyistä tehokkaammin. Tarvitaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja sekä erityisopetusta ja opinto-ohjausta. Koulutuksen ja työn kynnyksen madaltaminen onnistuu mm. oppisopimusmallia uudistamalla. Pelikonsolit houkuttelevat, ja päivittäiset rutiinit ovat kadoksissa monilla nuorilla, erityisesti pojilla.


Tarvitsemme nuoret miehet töihin ja kouluun, kuten Saksassa. Työmarkkinauudistukset ja joustot on tehtävä, jotta yhä useampi nuori pääsisi edes osa-aikatöihin, eikä syrjäytyisi työelämästä. Työpaikalle pääsy edes hetkeksi saattaa olla käänteentekevää. Vastuullisen aikuisen esimerkki tunnollisesta elämäntavasta ja työkaveruudesta voi olla paras näkymä tulevaisuuteen.


Tarvitsemme myös selkeää ja tiukkaa kriminaalipolitiikkaa. Lain noudattamista ja viranomaisten arvostusta on vahvistettava. Jokainen voi luottaa lain ja oikeuksiensa toteutumiseen. Toisen oikeuksia on kunnioitettava. Se on turvallisen oikeusvaltion ydinasia. Poliitikkojen ei myöskään kannata antaa esimerkkiä, että lakia saisi rikkoa oman ylevän moraalin johdosta.


Poliisin arvovallan loukkauksia tai fyysisiä vahingoittamisyrityksiä vastaan on vedettävä tiukka linja ja laaja julkinen paheksunta. Virkavalta työssään – poliisit, palomiehet, lähihoitajat ja muut ansaitsevat poikkeuksellisen vahvan luottamuksemme. Se on yhteiskuntamme vahvuustekijä. Tarvitsemme poliisien resursseja lähiötyöhön, laajat toimivaltuudet jengien purkamiseksi ja viestiyhteyksiin puuttumiseen. Ongelmiin puututaan heti ja nuoret ohjataan oikealle tielle. Jengien päämiehille ja väkivallantekijöille on annettava tiukat rangaistukset. Nollatoleranssi järjestyshäiriöille, pahoinpitelijöille ja ryöstelylle. Kuntoutus ja koulutus vankilaan joutuneille.


Tiukka päihdelinja on viisautta. Huumemyönteisyyttä ei saa päästää Suomeen. Nuorten huumeongelma leviää Suomessa jo nyt. Riski koulun keskeyttämiseen ja syrjäytymiseen kasvaa. Palveluja ja apua on oltava helposti saatavilla niille, jotka ovat ongelmissa. Uusia päihdeongelmia on estettävä. Huumeiden käytön tulee olla jatkossakin rangaistavaa. Viranomaisten yhteistyötä on vahvistettava sosiaalityön, koulukuraattoreiden, terveydenhuollon ja poliisin välillä. Tieto ei kulje ja nuorista ei saada nyt koppia riittävän ajoissa.


Nuorten ongelmien purkaminen vaatii laajaa ja pitkäjänteistä työtä. Pehmeitä ja kovia keinoja. Meidän on varmistettava nuorille toivo ja tulevaisuus, sekä koko yhteiskunnalle laillinen ja turvallinen arki.


Blogi Verkkouutisissa
コメント


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page