top of page

Oppimisen perusasiat kuntoon

Oppimistulosten lasku on Suomen vakavimpia ongelmia. Hyvä yhteiskunta rakentuu osaavista ihmisistä ja yleissivistyksestä. Koulupolun kaikki tasot aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ovat ratkaisevan tärkeitä.Erityisen suuri huoli liittyy peruskouluun. Jos peruskoulussa ei opita perustaitoja niin pohja on heikko lukioon ja ammattikouluun. Opettajien viestit on otettava vakavasti. Tarvitaan täsmäpanostukset resursseihin, mutta oppimisen ryhtiliike ei onnistu pelkästään uusilla lisämenoilla ja viranomaiskäskyillä. Esimerkiksi Virossa tehdään pienemmillä resursseilla Suomea parempia oppimistuloksia.


Oppimisessa on palattava perusasioiden äärelle. Opettajille ja rehtorille riittävät toimivaltuudet ja auktoriteetti. Keskittymiskyky, selkeys ja rajojen asettaminen tukevat koulurauhaa ja oppimista. Puhelinten ja digitaalisten laitteiden käyttöä pitää rajoittaa ja mahdollistaa perinteisten oppimisvälineiden käyttö. Oppimisympäristön pitää olla rauhallinen ja keskittymistä tukeva. Eritasoiset oppijat on huomioitava nykyistä paremmin, jotta jokainen saa tukea heikkouksiin ja vauhtia vahvuuksiin.


Koulu on ensisijaisesti oppimisen paikka, jossa jokaiselle lapselle ja nuorelle on varmistettava riittävät tiedot ja taidot. Vaatimustasot tulee palauttaa, jotta nuorten oppiminen voidaan varmistaa jokaisella portaalla. Selvitysten mukaan jopa 15 % peruskoulusta valmistuvista ei osaa kunnolla lukea tai laskea. Armovitoset ovat karhunpalvelus nuorille.


Ja pitää muistaa, että kaiken perustana on oppilaan oma motivaatio ja vanhempien kasvatusvastuu oppimista ja koulua kohtaan. Opettajahuoneista kerrotaan nimenomaan opiskelumotivaation ja oppimiskyvyn heikkenemisestä.


Oppimistulosten lisäksi olen erittäin huolissani nuorten keskuudessa lisääntyvästä väkivallasta ja huumeista. Väkivaltaa ei tule vähätellä, vaikka tekijänä on toinen nuori. Sama lainsuoja on kaikilla. Aikuisten tulee asettaa nykyistä selkeämmät rajat ja ottaa enemmän vastuuta nuorten kasvatuksesta niin kouluissa kuin vapaa-ajalla. Rajojen asettaminen ja elämän suunnan näyttäminen ovat välittämistä ja huolenpitoa.


Commenti


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page