top of page

Nato-jäsenyys toisi turvatakuut suomalaisille

Historian aikakaudet ovat vaihdelleet, mutta nyt alkaa selvästi vaarallinen ajanjakso. Ukrainan sota osoittaa, että Putinin Venäjä on valmis täysimittaiseen sotaan naapurikansaa kohtaan. Puheet enteilevät jatkoa. Perustelut ovat täysin mielivaltaisia ja harhaisia. Venäjän sisäinen ja ulkoinen kehitys voi mennä tulevina vuosina jopa entistä rajummiksi. Olisi riski jäädä odottamaan toimettomana ja katsoa toteutuuko pahin.


Suomen on päättäväisesti rakennettava oma turvallisuusasema niin vahvaksi, että ennalta estämme sotilaalliset konfliktit. Rakastamme rauhaa ja olemme pyrkineet luomaan hyviä suhteita itään, mutta nyt pitää olla myös realisti ja päättäväinen. Historian saatossa olemme monesti osanneet toimia ajoissa. Aikaikkunat eivät ole ikuisesti auki, myös myöhästymisiä tiedetään eri maiden osalta. Voimme vaikuttaa tulevaisuuteemme, vaikka naapuriamme emme voi vaihtaa.


Olemme varautuneet monella tavalla hyvin, mutta tarvitsemme laaja-alaista turvallisuuden vahvistamista. USA:n, Ruotsin ja muiden maiden kanssa tehtävää yhteistyötä tulee tiivistää. EU-maiden rintamaa tulee vahvistaa ja turvallisuuspoliittista ulottuvuutta syventää. Kotimaan puolustuskykyä tulee terästää, maanpuolustustahtoa vahvistaa ja poistaa kokonaisturvallisuuden heikkouksia. Tämä kaikki pitää tehdä suunnitelmallisesti, yhteistyöllä ja määrätietoisesti.


Mutta nämä tärkeät asiat eivät vielä tuo turvatakuita. Kevään ydinkysymys on puolustusratkaisu. Perustuuko puolustuksemme lopulta omaan sotilasvoimaamme vai kaikkien Nato-maiden yhteiseen sotilasvoimaan? Uusi vaarallisempi aikakausi on alkanut ja vanhat opit eivät enää päde.


Päättäjiltä edellytetään nyt viisautta ja rohkeutta. Pää on pidettävä kylmänä, historia tunnettava ja osattava nähdä riskit, jotka pitää torjua. Siis sellaiset riskit, joiden ottaminen on kansan kannalta liian suurta sinisilmäisyyttä.


Nato perustettiin tuomaan turvaa juuri pienille Euroopan maille. Demokraattiset maat sitoutuivat yhteiseen puolustukseen käytännössä Neuvostoliiton uhkaa vastaan. Rauhan tehtävässään Nato on onnistunut. Yhteenkään Nato-maahan ei ole järjestön yli 70-vuotisen historian aikana hyökätty. Tämä johtuu siitä, että Nato-maat sitoutuvat puolustamaan toinen toisiaan. Hyökkäys yhtä vastaan tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia Nato-maita kohtaan.


Suomen Nato-jäsenyys vahvistaisi selvästi turvallisuuttamme. Mikäli Venäjä harkitsisi Suomeen hyökkäämistä, sen tulisi huomioida Suomen oman sotilasvoiman lisäksi koko liittokunnan sotilaallinen voima. Näin vahva sotilasvoima toimii pidäkkeenä sotilaalliselle painostuksella ja hyökkäämiselle. Vahva vastavoima luo rauhaa ja turvallisia vuosia suomalaisille. Nato-jäsenyyden myötä Suomi olisi myös täysimääräisesti muiden Euroopan maiden kanssa päättämässä alueemme turvallisuuden ydinasioista.


Nato-jäsenyydestä on keskusteltu Suomessa vuosikymmeniä, perusteellisia selvityksiä hyödyistä ja haitoista on tehty muutaman vuoden välein ja kokemuksia tiedämme EU-mailta, jotka ovat jäseninä. Yhteiskuntamme, puolustuksemme ja pääosin myös lainsäädäntömme on yhteensopivaa puolustusliiton jäsenyydelle. Huolellista harkintaa ja valmistautumista on siis tehty jo vuosikymmeniä.
Komentarze


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page