top of page

Liikenneyhteyksillä elinvoimaa ja kasvua

Kokoomus kannattaa koko Suomen huomioimista liikennepolitiikassa. Sujuvat ja turvalliset liikenneyhteydet mahdollistavat yrittäjyyden ja arjen elinvoiman edellytyksiä koko maassa.


Olennaista on pitää nykyisistä väylistä parempaa huolta. Korjausvelka on päästetty kasvamaan tällä vaalikaudella. Ensi vaalikaudella tiestön kuntoa on määrätietoisesti ryhdyttävä parantamaan.


Suuret raidehankkeet ovat pitkän aikavälin hankkeita, jotka hyödyttävät koko maata. Näille hankkeille on mahdotonta laskea lyhyen aikavälin liiketaloudellista kannattavuutta.


Saavutettavuus on alueiden elinvoiman kannalta ratkaisevan tärkeää. Lentoliikenne voi olla tappiollista, mutta sillä saatetaan edistää merkittävää yritystoimintaa ja koko maan kannalta tärkeää talouskasvua.


Liikennepolitiikkaa pitää tehdä suunnitelmallisesti, eurot käyttää järkevästi ja katsoa kokonaishyötyä koko Suomelle.


Comments


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page