top of page

Oikeusministeri Häkkänen: Lähisuhdeväkivallasta kovemmat rangaistukset ja lähestymiskieltoon sähköin

Tiedote 21.3.2019

Oikeusministeri, Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen esittää lähestymiskiellon valvonnan kiristämistä ja lähisuhdeväkivallasta kovempia rangaistuksia. Häkkänen puhui tänään ensi- ja turvakotien liiton Eroforumissa. Häkkänen esittää, että lähestymiskiellon toimivuutta voitaisiin tehostaa sähköisellä valvonnalla.

- Lähisuhdeväkivaltaa on torjuttava nykyistä tehokkaammin. Lähestymiskiellon vaikuttavuutta voitaisiin tehostaa nykyisestä lisäämällä sähköinen valvonta osaan lähestymiskieltomääräyksiä. Tällaisen sähköisen valvonnan avulla lähestymiskiellolla suojattavan henkilön, joka on usein lähisuhdeväkivallan uhri, asemaa voitaisiin suojata paremmin, esittää Häkkänen.

Oikeusministeriössä on arvioitu, voitaisiinko joillain edellytyksillä lisätä lähestymiskiellon oheen sähköinen valvonta. Asiaa koskeva virkamiesmuistio on valmistunut tänään.

Virkamiesarvion mukaan lähestymiskiellon sähköisen valvonnan käyttöönotto edellyttäisi lainsäädännön uudistamista siten, että lähestymiskiellon sähköinen valvonta ja sen rikkominen sisällytetään osaksi lähestymiskiellon rikkomista tai vainorikoksen tunnusmerkistöä. Tehdyn arvion mukaan lähestymiskiellon sähköinen valvonta soveltuisi tilanteisiin, joissa lähestymiskiellossa on kielletty oleskelu tietyllä alueella.

- Sähköinen valvonta lisäisi lähestymiskieltoa rikkovien kiinnijäämisriskiä, mahdollistaisi tiheästi asutuilla alueilla poliisin nopean puuttumisen akuuttitilanteissa sekä helpottaisi lähestymiskiellon rikkomisesta tuomitsemiseksi tarvittavan näytön hankkimista. Mielestäni on syytä arvioida tarkkaan, saataisiinko tällä keinolla parannettua uhrien asemaa. Oikeusministeriössä valmisteltu arvio lähetetään nyt lausunnoille. Mikäli asiantuntijapalautteen jälkeen tätä pidettäisiin toimivana keinona, on mielestäni asiaa vietävä eteenpäin ensi vaalikaudella, Häkkänen toteaa.

Alustavan arvion mukaan tämä kiristys koskettaisi vuosittain noin 70 henkilöä.

- Tavoitteena on tehostaa lähestymiskiellon toimintaa ja näin suojata nykyistä tehokkaammin lähestymiskiellon vaikuttavuutta. Tarkoituksena on mahdollistaa viranomaisille nykyistä tehokkaammat keinot uhrin aseman suojaamiseen, Häkkänen toteaa.

Häkkänen esittää myös arvioitavaksi, voitaisiinko lähisuhdeväkivallan rangaistuksia koventaa lisäämällä rikoksen tekeminen lähisuhteessa rangaistuksen koventamisperusteeksi.

- Voimassaolevan lähisuhdeväkivaltaa koskevan sääntelyn mukaan uhrin avuttomuus tai kyvyttömyys puolustaa itseään koventaa rangaistusta. Vastaavasti toisen riippuvuuden ja epäitsenäisyyden ilmeinen hyväksikäyttö ja teon kohdistaminen alistamissuhteessa olevaan voidaan ottaa huomioon rangaistuksen mittaamisessa periaatteessa hyvin laajasti eri rikoslajeissa, joissa tällainen asetelma voi syntyä. Pidän tärkeänä, että nykyisen lainsäädännön toimivuus arvioidaan huolellisesti ja tarvittaessa ryhdytään säädösmuutoksiin, Häkkänen esittää.

Lisätietoja: Erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page