top of page

Oikeusministeri Häkkänen Urheilugaalassa: Lasten liikuntaharrastus parasta terveyspolitiikkaa

Tiedote 25.1.2019

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) oli Etelä-Savon Urheilugaalan juhlapuhujana Mikkelissä tänään perjantaina. Ministeri kiitti liikunnan parissa toimivia ja onnitteli gaalan palkinnonsaajia, sekä korosti puheessaan yksilön, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön merkitystä koko Suomen liikkeelle saamisessa. Häkkänen toivoo myös, että kokoomuksen esittämä lasten harrastustakuu toteutuisi.

- Numeroita tarkastellessa voi sanoa, että kun taloudesta ja työnteon edellytyksistä huolehditaan, niin Suomi voi hyvin. Mutta ilman hyvinvoivia ja työkykyisiä veronmaksajia emme kansakuntana kovin pitkälle pääse. Siispä tosiasia on, että liikkuva Suomi on hyvinvoiva Suomi, Häkkänen korosti.

- Liikkumattomuuden hintalappu on kallis niin yksilölle inhimillisessä kuin yhteiskunnalle talouspoliittisessa mielessä. Vuositasolla liikkumattomuuden kustannusvaikutukset ovat yli kolme miljardia euroa. Valtiontalouden rahapussin reikiä paikatessa on muistettava liikunnan lisäämisen rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sairauksien ennaltaehkäisyssä. Kyse ei tietenkään ole vain eurojen säästämisestä, vaan ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin edistämisestä, Häkkänen alleviivaa.

Viime vuoden lopulla valtioneuvoston hyväksymää ja eduskunnalle annettua Suomen historian ensimmäistä liikuntapoliittista selontekoa Häkkänen pitää tärkeänä. Selonteossa linjataan 2020-luvun tavoitteista ja toimenpiteistä liikuntapolitiikan saralla. Siinä painotetaan liikunnan lisäämistä elämän eri vaiheisiin neuvoloiden liikuntaneuvonnasta, varhaiskasvatuksesta aina vanhustenpalveluihin asti ja annetaan suuntaviivoja mm. liikuntapaikkarakentamisesta, liikunnan kansalaistoiminnasta kuin huippu-urheilustakin. Häkkänen pitää hyvänä myös hallituksen varautumista olympiarahaston pääomittamiseen.

Ministeri on huolissaan siitä, että aikuisväestöstä vain joka viides liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Häkkäsen mielestä korjaavien toimien lisäksi on tärkeä panostaa ennaltaehkäisyyn, sillä liikuntatottumukset alkavat muotoutua jo varhain lapsuudessa.

- Mitä aiemmin liikunnan ilon löytää, sen varmemmin se pysyy elämän matkalla mukana. Siksi oli erittäin hyvä, että valtion budjetissa tälle vuodelle kohdensimme varoja myös lasten liikuntaa edistävien pilottien käynnistämiseen varhaiskasvatuksessa.

Myös hallituksen kärkihankkeena toteutettu liikkuva koulu -ohjelma ja käynnistyvä liikkuva opiskelu -ohjelma saivat ministeriltä kehuja. Häkkänen pitää hyvänä myös kokoomuksen ehdotusta harrastustakuusta. Tavoitteena olisi, että jokaiselle lapselle turvattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen. Tämän toteutuminen esimerkiksi kerhojen muodossa iltapäivisin kouluissa vaatii julkisen ja kolmannen sektorin tiivistä yhteistyötä. Ministeri korosti ja kiitteli jokaisen järjestön, seuran ja liikuntaa edistävän toimen merkitystä siinä työssä, että Suomi saadaan liikkeelle.

Häkkänen painotti puheessaan myös tulevien hallitusneuvotteluiden merkitystä siinä, miten liikunnan lisääminen tulee näkymään seuraavan vaalikauden tavoitteissa.

- Liikunnan ilon mahdollisuudet on vietävä yhä vahvemmin sinne, missä ihmiset ovat jo muutoinkin. Ja kuten selonteossakin korostetaan, liikunnallinen elämäntapa pitää olla helposti valittavissa, ministeri toteaa.


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page