top of page

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Korruptionvastaisella strategialla edistetään korruption torjuntaa

Oikeusministeriön tiedote.

Vaikka Suomi on kansainvälisten mittareiden mukaan vähinten korruptoituneita maita, on meilläkin syytä vahvistaa korruptionvastaista työtä, oikeusministeri Antti Häkkänen muistutti tänään Säätytalossa Helsingissä pidetyssä korruptionvastaisen päivän seminaarissa. Yksi keino, jolla korruption torjuntaa edistetään, on korruptionvastainen strategia, joka hallituksen on määrä hyväksyä vielä ennen vuoden vaihdetta.

- Korruptio ei näy suomalaisten jokapäiväisessä elämässä samalla lailla kuin maissa, joissa asioimiseen poliisin, lääkärin tai koulutusjärjestelmän kanssa liittyy usein lahjonta. Emme voi kuitenkaan sanoa, että maamme olisi täysin vapaa korruptiosta. Suomessa eri arvioiden mukaan esiintyy jossain määrin rakenteellista ja vaikeammin havaittavaa korruptiota, joka ilmenee elinkeinoelämän ja viranomaisten toiminnan rajapinnassa, Häkkänen sanoi.

Myös kansainväliset järjestöt ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että korruptionvastaisen työn tulisi olla vahvemmin resursoitua ja nykyistä suunnitelmallisempaa. Tilaisuudessa Häkkänen kertoikin esittävänsä hallitukselle korruptionvastaisen strategian hyväksymistä vielä ennen vuoden vaihdetta.

- Korruptionvastaisella strategialla koko valtionhallintoa sitoutetaan ja kannustetaan edistämään korruption torjuntaa ja ehkäisemistä. Strategian tavoitteena on selkiyttää ja vahvistaa korruptiontorjunnan viranomaisrakenteita ja lisätä tietoa korruptiosta. Suomeen tarvitaan myös taho, jolla on resursseja korruptionvastaisen toiminnan koordinointiin. Tarkoituksena on myös muun muassa selvittää mahdollisuutta ilmoittaa korruptiotapauksista nimettömänä, Häkkänen kertoi.

Viime vuosina korruptionvastaisessa työssä on jo otettu joitain edistysaskelia. Esimerkiksi Verohallinto voi omasta aloitteestaan antaa korruptioon liittyviä havaintoja esitutkintaviranomaisille.

- Olemme myös pyrkineet lisäämään poliittisen päätöksenteon avoimuutta. Tarkoituksena on esimerkiksi vielä tämän vaalikauden aikana aloittaa laajempi keskustelu siitä, millainen malli lobbauksen avoimuuden lisäämiseksi voisi toimia Suomessa. Lisäksi Euroopan komissio antoi huhtikuussa direktiiviehdotuksen, jolla pyritään luomaan yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytöksistä ilmoittajien suojelulle, Häkkänen kertoi.

Häkkänen myös kertoi, että osana korruption torjunnan edistämistyötä oikeusministeriö on avannut uuden verkkosivuston Korruptiontorjunta.fi:n, joka tarjoaa tietoa korruptiosta ja aineksia korruptionvastaisen toiminnan edistämiseen.

- Korruptionvastaisella työllä vahvistamme demokraattista järjestelmää ja oikeusvaltiota. Päätöksenteon tulee olla avointa, yrityksillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet kilpailla markkinoista ja julkisista hankinnoista. Ihmisillä tulee yhtäläiset mahdollisuudet perusoikeuksiinsa pääsyyn ja päätöksentekoon vaikuttamiseen, ministeri päätti.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page