top of page

Kolumni: Vanhuspalvelujen rahoitus kestävälle pohjalle

Ikääntyvässä Suomessa korostuu arvokas vanhuus. Pitää olla aktiivista mielen ja kehon virkeyttä, mutta tarvittaessa myös hoivaa ja huolenpitoa. Lupaus arvokkaasta vanhuudesta ei ole vain virkamiesten vastuulla. Jokainen suomalainen voi olla luomassa ikäystävällistä kotiseutua. Yhteisöllisyyden, järjestöjen ja ystävällisyyden voimasta olisi vielä paljon ammennettavaa.

Suomessa jokaisen on voitava luottaa turvalliseen vanhuuteen. Hoitoa ja hoivaa on saatava, kun sitä tarvitsee. Hyvinvointiyhteiskunta perustuu sukupolvien väliseen lupaukseen. Työikäisen sukupolven tekemällä työllä ja yrittäjyydellä maksetaan palvelut ja eläkkeet. Jokainen ikäluokka tekee tämän vuorollaan. Työtä ei siis tehdä vain itseä varten. Työnteko on myös velvollisuus muita kohtaan. Yksilöllistyvässä yhteiskunnassa tämä tuntuu välillä unohtuvan.

Kokoomuksen mielestä työntekoa ja yrittäjyyttä on lisättävä, jotta vanhuspalvelut turvataan. Vain työllä ja vastuullisella taloudenhoidolla pidämme hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen kunnossa myös vuosien päähän.

Ei voi esimerkiksi lupailla kaikkea kaunista, jos ei kerro millä lupaukset uskottavasti maksetaan. Tämä perusasia on unohtunut joiltain puolueilta. Monessa maassa katteettomat lupaukset ovat johtaneet katastrofeihin. Suomessa näin ei saa päästä tapahtumaan. Olemme onneksi saaneet Suomen oikealle uralle.

Ikäihmisten hoivassa on otettu askeleita eteenpäin. Vanhuspalvelujen ammattilaisten korkea osaaminen, hoidon oikea-aikaisuus ja kuntouttava työote ovat ydinkysymyksiä. Hyvän vanhuuden turvaamisessa tarvitaan usein erilaisia käsipareja ja myös kiireettömiä kohtaamisia. Siksi on ollut välttämätöntä, että niin kotihoidon kuin omais- ja perhehoitajien palveluja on uudistettu yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduiksi tämän hallituksen aikana. Johtamisen on tuotava eri ammattilaiset paremmin yhteen. Kunnissa käytännöt vielä eroavat ja paljon on parannettavaa.

Tärkeä osa hyvää elämää on se, että omassa kodissa voi halutessaan asua mahdollisimman pitkään. Myös läheisten apu ja tuki ovat kullanarvoisia. Siksi Kokoomus on ehdottanut uudistettua hoivavapaata, jonka avulla työssäkäyvä voisi tuetusti jäädä pitämään huolta sairastuneesta läheisestä. Jo nyt lähes joka kolmas työikäisistä hoivaa, auttaa tai pitää huolta läheisestään tai omaisestaan omien töidensä ohessa ja ilman taloudellista tukea. Väliaikaiseksi tarkoitettu tuettu hoivavapaa olisi niin taloudellisesti kuin inhimillisesti kannattava keino ikäihmisten palveluiden vahvistamiseksi. Hoivavapaata voisi käyttää esimerkiksi iäkkään vanhemman leikkauksen jälkeen tai vakavan sairastumisen aikana. Lähes kaikissa muissa Pohjoismaissa erilaisia tuetun hoivavapaan malleja on jo käytössä.

Ikääntyvän Suomen on tärkeä ottaa askel eteenpäin ja pohtia, miten työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen rinnalla myös läheishoiva mahdollistetaan parhaiten. Hoitotakuun lisäksi myös hoivatakuu on tarpeellinen. Jokainen meistä haluaa, että tätä maata rakentamassa olleilla vanhemmillamme ja isovanhemmillamme on turvattu ja hyvä vanhuus, jossa läheisellä on mahdollisuus olla tukena silloin kun omainen sitä eniten tarvitsee.

Antti Häkkänen

Oikeusministeri (Kok.)

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page