top of page

Kolumni: Talouslinja on onnistunut, työllisyys kasvaa

Talouslinja on onnistunut, työllisyys kasvaa

Vahva talous on jokaisen suomalaisen etu. Kun suomalaiset yritykset pärjäävät, syntyy työpaikkoja ja verotuloja. Työstä ja yrittäjyydestä saatavilla verotuloilla rahoitetaan koulut, sairaalat, eläkkeet ja muut tärkeät arjen palvelut. Työllisyys, ahkeruus ja yrittäjyys siis ratkaisevat onko nykyiseen hyvinvointivaltioon rahaa. Tämän takia olemme ryhtyneet tekemään toimenpiteitä, joilla yhä useampi työikäinen pääsisi töihin ja yhä useampi yritys menestyisi ja työllistäisi.

Kolme vuotta sitten Suomi oli pahassa velkakierteessä, yrityksillä meni heikosti ja työttömyys kasvoi. Tiesimme, että tekemättä ei voi jättää. Päätökset tulisivat herättämään myös vastustusta. Ennakolta tiesimme, että SDP, Vihreät ja muut vasemmistopuolueet vastustavat näitäkin uudistuksia.

Suomen kurssia on nyt käännetty terveemmälle polulle. Kiky-sopimus, normien purkaminen, yritysten veronkiristysten välttäminen, ansiotuloverotuksen kevennykset, säästöt ja monet muut toimenpiteet ovat olleet oikeansuuntaisia päätöksiä. Tulokset puhuvat puolestaan. Talous on tervehtymässä, velka taittumassa, työpaikkoja syntyy vauhdilla ja yritysten tilauskirjat täyttyvät.

Onnistunut talouspolitiikan linja näkyy myös meillä kotimaakunnassa. Saimme kuulla viime viikolla positiivisia uutisia maakuntamme kohentuneista työllisyysluvuista. ELY-keskuksen tilastojen mukaan työttömien määrä Etelä-Savossa on alimmillaan 10 vuoteen. Muutokset olivat paitsi oikean suuntaisia, myös poikkeuksellisen voimakkaita. Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut tilastojen mukaan 25% ja alle 25 v. työttömiä on 20% vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden takaiseen verrattuna Etelä-Savossa 1400 ihmistä on saanut itselleen työtä ja toimeentuloa.

Eniten parantuneesta työllisyystilanteesta hyötyvät työtä saaneet itse. Työn tekemisellä on ihmiselle suuri merkitys. Se sitoo ihmisten osaksi yhteiskuntaa ja työyhteisöä. Työpaikka pelastaa nuoria syrjäytymiseltä. Työnteko antaa arjelle merkitystä ja kehittää ihmistä. Työ nostaa perheiden ja kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia ja antaa arjelle rytmin. Itse hankittu toimeentulo luo turvaa ja tulevaisuudenuskoa. Myöskään yritykset eivät voi kasvaa, jos lisääntyneelle työlle ei löydetä tekijöitä.

Parantuneeseen työllisyys- ja taloustilanteeseen voidaan olla tyytyväisiä, mutta tekoja on edelleen jatkettava. Väestön ikärakenteen muutos tulee edelleen jatkumaan ja meidän on valmistauduttava sen mukanaan tuomiin haasteisiin. Kiihtyvä teknologinen kehitys haastaa perinteisiä työuria ja oppimispolkuja. Suomalaiset yritykset ovat yhä kovemmassa kilpailussa ja yrittäjyyden edellytyksiä täytyy edelleen parantaa. Työelämä muuttaa muotoaan ja yhä useammin työelämä limittyy myös yrittäjyyteen.

Erilaisia joustavia työnteon muotoja tulee perinteisten rinnalle ja uusia työtehtäviä syntyy. Muutoksien edessä ei kannata kaivautua vanhoihin poteroihin. Suomen tulee taas kerran kaivaa esiin menestyksen nälkä ja edelläkävijän asenne.

Aurinkoisista ja hyvistä uutisista kannattaa hakea voimaa arjen askareihin. Suomi menee oikeaan suuntaan. Liian usein kiinnitämme huomioita vain ikäviin uutisiin. Näin kesän kynnyksellä kannattaa myös muistaa nauttia kauniista suomalaisesta luonnosta ja kesäisestä auringonpaisteesta läheisten kanssa. Toivotan lukijoille hyvää kesää.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.)

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page