top of page

Oikeusministeri Häkkänen: Työn murros haastaa perinteistä koulutuspolkua

Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan elinikäinen oppiminen tulee nousemaan ratkaisevan tärkeään roolin Suomen menestymisessä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhlassa Saimaa Stadiumilla Mikkelissä torstaina 31.5.2018 puhunut oikeusministeri Antti Häkkänen nosti juhlapuheessaan esiin tulevaisuuden korkeakouluosaamisen haasteita. Ministeri korosti, että jatkossa työelämä ja opiskelu tulevat limittymään yhä enemmän toisiinsa.

-Tieteen ja teknologisen kehityksen tuoma kiihtyvä muutos pakottaa meidät muuttamaan ajatteluamme myös osaamisen hankkimisesta. Työelämän osaamisvaatimusten jatkuva muutos haastaa perinteistä polkua opinnoista työelämään ja lopulta eläkkeelle. Rinnalle on vahvistumassa malli, jossa opiskelu, oppiminen ja työ limittyvät entistä enemmän. Tutkintoon johtavan koulutuksen on siis annettava hyvä pohja jatkuvalle uuden osaamisen hankkimiselle myöhemmin työuralla, sanoi Häkkänen.

Puheessaan ministeri toi esiin myös koulutustason yhteyden sekä yksilön itsensä, että myös laajemmin koko yhteiskunnan kannalta.

- Koulutus hyödyttää sekä yksilöitä että yhteiskuntaa. Suomessa ja muissakin OECD-maissa ollaan keskimäärin yhä tilanteessa, jossa korkeampi koulutus takaa korkeamman työllisyysasteen, pienemmän työttömyysriskin ja paremman palkan. Tulevaisuudessa on yhä enemmän merkitystä sillä, kenellä on tarvittavaa osaamista.

Alla ministerin juhlapuhe:

Oikeusministeri Antti Häkkänen

Juhlapuhe Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) valmistumisjuhlassa, Mikkeli 31.5.2019

Arvoisat juhlavieraat, Ladies and gentlemen,

On hienoa olla tänään paikalla täällä Mikkelissä juhlistamassa suurta päiväänne. Te kaikki valmistuvat olette tehneet kovan työn ja päässeet nyt opinnoissanne tavoitteeseenne. Määrätietoinen ja periksi antamaton työnne palkitaan tänään. Opetushenkilökunta on myös saanut jälleen yhden lukuvuoden päätökseen. Tänään valmistumista juhlivat myös kanssaopiskelijanne Kouvolan ja Savonlinnan kampuksilla. Kaiken kaikkiaan Xamkin kampuksilta yhteensä valmistuu tänään lähes 500 opiskelijaa ja tulevaisuuden tekijää. Valmistuneet tulevat sijoittumaan monenlaisiin tärkeisiin tehtäviin yhteiskunnassa. Tässä valmistuvien joukossa on insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, sosionomeja, muotoilijoita ja monia muita ammattilaisia, joita yhteiskuntamme tarvitsee.

Kävin keväällä tutustumassa yhteen yksikköönne, Savonlinnassa toimivaan Xamkin [ksamk] kuitulaboratorioon ja olin erittäin vaikuttanut. Osaaminen oli todella korkeatasoista, tulevaisuuteen katsovaa ja ennakkoluulotonta. Vakuutuin siitä, että Xamkin opiskelijoiden mukaan saamansa opit ovat juuri niitä tulevaisuuden taitoja, joita tarvitsemme.

Koulutus on investointi tulevaisuuteen. Sanonta on ehkä hieman kulunut, mutta se pitää yhä paikkansa. Koulutus hyödyttää sekä yksilöitä että yhteiskuntaa. Suomessa ja muissakin OECD-maissa ollaan keskimäärin yhä tilanteessa, jossa korkeampi koulutus takaa korkeamman työllisyysasteen, pienemmän työttömyysriskin ja paremman palkan. Tulevaisuudessa on yhä enemmän merkitystä sillä, kenellä on tarvittavaa osaamista. Yhteiskuntana Suomen menestys on niin ikään perustunut korkeaan osaamiseen. Kansainvälisessä työnjaossa olemme pärjänneet erikoistumalla korkeaa osaamista vaativiin tehtäviin. Pienille, globalisaatiossa menestyneille kansakunnille onkin yhteistä korkeat julkiset panostukset tutkimukseen ja osaamiseen. Näistä syistä voidaan oikeutetusti kehottaa, kuten Kaakkois-Suomen eli Xamk [ksamk] omassa esitteessään tekee, investoimaan pääomaan, jonka arvo ei laske.

Higher education has diversity of missions. High quality and relevant higher education is able to equip students with the knowledge, skills and core transferable competences needed in labour market. It also prepares students for life as active citizens in a democratic society and supports their personal development. The future of our democratic values and our democratic system depend on proactive, engaged and empowered citizens.

Kun tavoitteena on koulutuksella investoida omaan ja yhteiskunnan tulevaisuuteen, on myös pohdittava millaiseen tulevaisuuden maailmaan XAMK:sta tänään valmistutaan ja mitä tutkinnon suorittaneita odottaa. Varmaa on, että maailmaa muuttavat megatrendit kuten teknologinen kehitys ja etenevä globalisaatio tulevat muuttamaan sekä työelämää että koulutusta ja tutkimusta merkittävästi. Automaation ja robottien hyödyntämistä tapahtuu yhä enemmän kaikilla tasoilla. Ihmisen tekemäksi jäisi tällöin yhä enemmän luovuutta, suunnittelua, kriittistä ajattelua sekä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja vaativia tehtäviä. Risto Linturin ja Osmo Kuusen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle laatimassa raportissa ”Suomen sata uutta mahdollisuutta” todetaan, että teknologiakehitys avaa mahdollisuuksia, joita yhteiskunta ja yksilöt arvomaailmansa mukaan valikoiden omaksuvat. Maailma siis muuttuu teknologisten läpimurtojen ja niihin kietoutuvien sosiaalisten innovaatioiden seurauksena. Merkittävää osaa muutoksesta ei havaita, koska Suomi on 2000-luvulla muuttunut nopeasta hitaaksi teknologian omaksujaksi. Johtopäätöksenä on, että tämä omaksumiskyky tulee palauttaa, jotta yhteiskunta kykenee omaehtoisesti sopeutumaan yhä nopeampaan globaaliin muutokseen.

Digitaalitalouden muutosten lisäksi, ja osin niiden seurauksena, myös työnteon kulttuuri muuttuu. Yhä useampi tulee tekemään töitä kansainvälisissä, globaaleissa ympäristöissä. Työurat monipuolistuvat ja syntyy uusia tehtäviä. Entistä useammin palkkatyö ja yrittäjyys lomittuvat toisiinsa ja itsensä työllistäminen lisääntyy. Muutos vaikuttaa myös suomalaiseen yrityskenttään. Yritysten keskimääräinen elinikä on jo lyhentynyt. Muutos vaikuttaa myös ammatteihin ja toimialoihin. Tämä näyttäytyy siten, että monia perinteisiä työpaikkoja katoaa, mutta samalla syntyy uusia ammatteja, tehtäviä ja toimintatapoja.

Hyvät kuulijat,

Käynnissä oleva työn murros on siis suuri haaste suomalaiselle osaamiselle. Xamk:n tavoite kouluttaa uusia osaajia työelämään ja samalla uudistaa sitä laadukkaalla koulutuksella ja monipuolisella soveltavalla tutkimuksella tähtää mainiosti juuri tähän haasteeseen vastaamiseen. Suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä tarvitaan myös aidosti opiskelijalähtöistä oppimista kehittäviä ja vahvoja soveltavan tutkimuksen korkeakouluja. Työn murros haastaa myös perinteistä polkua opinnoista työelämään ja lopulta eläkkeelle. Rinnalle on vahvistumassa malli, jossa opiskelu, oppiminen ja työ limittyvät entistä enemmän. Tutkintoon johtavan koulutuksen on siis annettava hyvä pohja jatkuvalle uuden osaamisen hankkimiselle myöhemmin työuralla.

I strongly believe that higher education has a key role to play if we are successfully to meet the challenges that our societies are facing. With globalization, the world is developing into an increasingly comprehensive system. Therefore, solving of global problems requires international cooperation. Research and higher education institutions can promote networking and the sharing of knowledge.

Huomisen Suomen tulee olla avoin, suvaitsevainen ja eteenpäin katsova maa, jossa menestys perustuu korkealle osaamiselle. Tarvitsemme jatkossa enemmän ja uudenlaista osaamista. Koko väestön osaamispääoma pitää saada kasvuun. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uudistamisessa keskiössä on ollut nykyaikaisten ja hyvän toiminnan mahdollistavien edellytysten luomisessa korkeakouluille. Tällä tiellä pitää jatkaa. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 ohjaa korkeakoulujen uudistamista tulevina vuosina. Kehittäminen tähtää siihen, että sivistys, osaaminen, tiede ja teknologia toimivat ihmisen ja yhteiskunnan hyväksi. Tulevaisuuden yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat rohkeita uudistajia ja ratkaisujen tuottajia, yhteiskunnan ja elinkeinojen uudistajia ja menestyksen sekä hyvinvoinnin perustan rakentajia.

Graduates,

My congratulations to you all for your achievement! However, my message to you is that this is surely not the end of your learning. This a new start. Global factors of change like digitalization, artificial intelligence and robotisation transform work in such a way that it demands continues learning and reorientation of our competences throughout our careers. I hope that you are now equipped for learning-to-learn and you are willing lifelong learners!

Arvoisat valmistuneet,

Haluan tervehdykseni lopuksi esittää teille toiveen. Toivon, että te XAMK:sta valmistuneet olette jatkossa näkyviä työelämän kehittäjiä ja uudistajia sekä yhteiskunnallisia vaikuttajia niin täällä Mikkelissä, Kaakkois-Suomessa kuin muuallakin Suomessa ja maailmalla. Täten vireän ja kehitysmyönteisen korkeakouluyhteisön henki jatkuu myös työelämässä ja synnyttää uusia innovaatioita. Odotan, että te valmistuneet otatte paikkanne tulevaisuuden tekijöinä ja suunnannäyttäjinä!

Onnea ja menestystä kaikille valmistuville!

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page