top of page

Ministeri Häkkänen: Tekoälyn hyödyntäminen edellyttää perusoikeuksien ja eettisten sääntöjen noudatt


Ministeri Häkkänen: Tekoälyn hyödyntäminen edellyttää perusoikeuksien ja eettisten sääntöjen noudattamista - Artikkeli - Valtioneuvosto


- Suomella on merkittävät positiiviset mahdollisuudet tekoälyn ja digitaalisen talouden hyödyntämisessä. Henkilötietojen epäeettinen käyttö on kuitenkin todellinen uhka digitaalisessa taloudessa. Meidän on pikaisesti kehitettävä eettisiä käytäntöjä, joilla taataan ihmisoikeusnormien noudattaminen silloin, kun käytetään tekoälyä esimerkiksi erilaisissa päätöksentekoprosesseissa, sanoi oikeusministeri Antti Häkkänen Säätytalolla pidetyssä Tietopoliittisen selonteon kansainvälinen etiikka -seminaarissa.

- Tekoälyn tehokkaan käytön kannalta on tärkeää pystyä hyödyntämään olemassa olevia datavarantoja ja henkilötietoja. Samanaikaisesti on turvattava perustuslaissamme taattu oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan. - Niin sanottu ”big data” mahdollistaa yksittäisiä henkilöitä koskevien tietojen yhdistelyn ja saattaa näin uhata oikeutta yksityisyyteen. Edessämme onkin vaikea haaste löytää tasapaino näiden asioiden välillä ja asettaa eettiset rajat henkilötietojen käytölle, ministeri Häkkänen painotti. Toinen tärkeä näkökohta eettisiä arvoja pohdittaessa liittyy algoritmien käyttöön päätöksenteossa. Algoritmeihin nojaavan päätöksenteon vaarana on, että se voi joissakin tapauksissa johtaa tiettyjen ihmisryhmien syrjintään. - Algoritmien käytön läpinäkyvyys on äärimmäisen tärkeää. Kansalaisten on saatava tietää, mitä henkilökohtaisia tietoja käytetään ja miten. Eräs keino lisätä luottamusta tekoälyn mahdollisuuksiin on parempi ja läpinäkyvämpi viestiminen algoritmien käytöstä, oikeusministeri Häkkänen totesi.

Lisätietoja: erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page