top of page

Ulosoton rakenneuudistus etenee

Oikeusministeri Antti Häkkänen on linjannut, että ulosoton rakenneuudistusta jatketaan valmistelemalla hallituksen esitys, joka mahdollistaa ulosottolaitoksen organisoinnin yhdeksi virastoksi.

Uudistuksessa ulosoton täytäntöönpanotehtävät jaettaisiin uudella tavalla eri henkilöstöryhmille asian laadun ja vaativuuden mukaan. Tämä edellyttää myös muutoksia virkarakenteeseen. Ulosottolaitokselle tulisi mahdollisuus perustaa valtioneuvoston asetuksella erikseen säädettäviä toimintayksiköitä ja keskittää erityistoimia tietyille ulosottomiehille. Erityistoimistakin säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.

Valtakunnanvoudilla ja apulaisvaltakunnanvuodilla olisi kelpoisuus ulosoton toimitusmiestehtäviin.

Uudistuksella tulee olemaan henkilöstövaikutuksia. Ministeri Häkkänen korostaa, että muutoksessa tulee soveltaa valtiovarainministeriön päätöksiä henkilöstön asemasta muutostilanteessa ja oikeusministeriön henkilöstöpoliittisia periaatteita.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2018. Uudistus on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Ulosoton rakenneuudistusta on valmisteltu vuodesta 2015. Valtakunnanvoudinviraston työryhmä on valmistellut lainsäädäntöehdotuksen rakenneuudistuksen edellyttämistä muutoksista organisaatioon ja menettelyihin. Esitys oli lausuntokierroksella kesällä. Hallituksen esitys valmistellaan tämän esityksen perusteella.

Lisätietoja: hallitusneuvos Kari Liede, puh. 0295 150210

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page