top of page

Antti Häkkänen: Lunastuslakien uudistaminen alkaa


Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan ympäristöalan sääntely on tulevina vuosina suurten murrosten edessä.

Suomen ympäristöoikeustieteen seuran syyspäivillä puhunut Antti Häkkänen korosti, että sääntelyn pitää vastata nykyistä paremmin yhteiskuntaa muuttaviin megatrendeihin, erityisesti kaupungistumiseen ja energiasektorin murrokseen.

Hän nosti tärkeimmiksi ympäristöoikeuden sektorin uudistuksiksi tulevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen, maakuntauudistuksen ja oikeusministeriön vastuulla olevan lunastuslain uudistuksen.

– Tulen käynnistämään lunastuslainsäädännön uudistamisen jatkovalmistelun lähiaikoina. Häkkänen korosti lunastuslain uudistamisen merkitystä maankäytön ja rakentamisen ohjauksen ja myös kansalaisen omaisuudensuojan kannalta. Tällä hetkellä analysoin sitä, mihin suuntaan jatkovalmistelu ohjataan, totesi Häkkänen.

Hän huomautti, että kyse on yhteiskunnallisesti merkittävästä hankkeesta niin yleisen asuntopolitiikan toimivuuden, kansalaisten ja yritysten perustuslaillisen omaisuudensuojan kuin myös kuntien harjoittaman maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvien toimintojen kannalta.

– Erityinen huomio on suunnattava pakkolunastuksen ja perustuslain takaaman omaisuudensuojan väliseen jännitteeseen, painotti Häkkänen.

Hän totesi myös, että hallinnon keventäminen ja tarpeettoman sääntelyn purkaminen on ollut eräs hallituskauden keskeisiä tavoitteita. Vireillä olevien lainsäädäntöhankkeiden lisäksi ministeriöt ovat käyneet lävitse hallinnonalakohtaista sääntelyä tässä tarkoituksessa.

– Nykytekniikan mahdollistamien sähköisten asiointimahdollisuuksien ja asioiden käsittelyjärjestelmän käyttöönottaminen on tärkeä osa yleistä hallinnon kehittämistä. Lupapalveluiden sähköistäminen on edennyt lupaavasti ja lainsäädäntöä on tarkistettu sähköisten menettelymuotojen mahdollistamiseksi, ministeri sanoi.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page