top of page

Oikeusministeri Antti Häkkäsen Mikkelin asuntomessujen avauspuhe


Oikeusministeri Antti Häkkänen

Mikkelin asuntomessujen avauspuhe 14.7.2017

Arvoisat asuntomessujen rakentajaperheet, Suomen asuntomessujen ja Mikkelin kaupungin edustajat, hyvät avajaisten kutsuvieraat.

Nyt täytyy kyllä todeta, että olemme paikassa joka lähentelee paratiisia. Yli kymmenentuhatta kesämökin Mikkelin seudulla omistavaa perhettä eivät voi olla väärässä. Olemme nimittäin aivan Järvi-suomen ytimessä, täällä Suomen luonto kohtaa ihmisen aidoimmillaan. Suomalainen puhdas luonto ja kirkasvetiset järvet, yhdessä ne luovat olosuhteen, jossa ihminen rentoutuu ja voi hyvin.

Hyvät ystävät, etuoikeutettu on hän, joka voi yhdistää järvimaiseman ja elämässään yhden tärkeimmän, eli kodin. Tänään juhlimme 48. kerran pidettäviä asuntomessuja täällä Mikkelin Kirkonvarkaudessa. Täällä jos missä kohtaavat ihmisen elämisen laadun keskeisimmät tekijät, viihtyisät kodit luonnon ympäristössä ja kaiken helmenä edessämme kimalteleva Saimaa.

Suuren arvostukseni ja kiitokseni haluan osoittaa teille näiden asuntomessujen omakotirakentajat. Olette paiskineet kovasti töitä saadaksenne omat kotinne valmiiksi tähän päivään mennessä. Voin vain kuvitella viimeisten päivien tunteitanne, kellosta ovat tunnit loppuneet kesken. Panostuksenne meille messuvieraille on kuitenkin korvaamaton. Teidän mahdollistamana meillä on mahdollisuus tutustua muun muassa uusimpiin asumisen tekniikoihin. Energiatehokkuus ja asumista helpottavat uudet ratkaisut ovat tärkeä osa viisasta asumista.

Lämmin kiitos myös Suomen Asuntomessuille. Kohta jo 50-vuoden ajan olette olleet kehittämässä suomalaista asumista. Tänä vuonna messut ovat keskittyneet erityisesti asumisen vaikutusten arviointiin osana ihmisen hyvinvointia. Teema on hyvin valittu ja erittäin tärkeä. Kirkonvarkauden ympäristö antaakin erinomaiset edellytykset arvioida asumisen ja luonnon yhteisvaikutusta meihin ihmisiin.

Kiitos myös Mikkelin kaupungille asuntomessujen isännöimisestä. Olen vakuuttunut siitä, että messut osaltaan tuovat Mikkelille positiivista virettä myös jatkoon. Kiitos myös kaikille teille rakentajille, jotka olette osaltanne mahdollistaneet messujen onnistumisen.

Viime aikoina on käyty paljon keskustelua Suomen perustuslaista. Säästän teidät nyt kuitenkin sote-maakuntakatsaukselta. Mutta lainaan perustuslain 19 pykälää ”Oikeus sosiaaliturvaan” ja sen 4. momenttia: Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Suurin osa ”asuntopoliittisesta” keskustelusta ja tuista pyörii ARA-vuokra-asuntojen ja asumistukien ympärillä. Omatoimisuuteen kannustaminen; säästäminen, oman asunnon hankinnan edistäminen, vastuun ottaminen itse perheen asumisen järjestämisestä, eivät ole juuri lainkaan esillä tämän päivän asuntopoliittisessa keskustelussa. Omistamiseen suhtaudutaan välillä jopa ”negatiivisesti”: pidetään hyvänä, että kunnat/kaupungit/suuret instituutiot omistavat ja vuokraavat asuntoja.

Suomalaisten ihmisten mielipide kertoo kuitenkin jotain aivan muuta. Kesäkuun lopulla julkaistun SYKE:n (Suomen ympäristökeskuksen) asukasbarometrin mukaan pientaloasumisen suosio jatkuu.

Pientalovaltainen asuminen on barometrin mukaan suosituin asumisen muoto. Taajamien reuna-alueiden väljästi rakennetuilla omakotialueilla ollaan erityisen tyytyväisiä asuntoon ja pihaan. Näillä alueilla arvostetaan luonnonympäristöä, rauhallisuutta ja rakentamisen väljyyttä.

Myös Kunnallisalan kehittämissäätiö on vast´ikää selvittänyt suomalaisten asumista. Huhtikuussa valmistuneen tutkimuksen mukaan 56 prosenttia vastanneista haluaisi asua mieluiten omakotitalossa. Ja saman tutkimuksen mukaan kolmannes kerrostaloissa asuvista haluaisi asua tulevaisuudessa omakotitalossa.

Hyvät ystävät,

Mikkelin asuntomessut ovat suomalaisten ihmisten asumisen toiveiden ytimessä.

Haluankin tässä yhteydessä painottaa mainitsemaani perustuslain kohtaa, joka korostaa asumisen omatoimisen järjestämisen tukemista. Tällä hetkellä valtio tukee omistusasumista paitsi verojärjestelmän kautta, eli asuntolainojen korkojen verovähennysoikeudella ja ensiasunnon ostajien varainsiirtoveron vapautuksella. Meillä on käytössä myös kaksi muuta tukijärjestelmää. Eli 15-39 vuotiaille ensiasunnon ostajille tarkoitettu asuntosäästöpalkkiojärjestelmä. Tämä ASP on erittäin suositeltava tapa säästää omarahoitusosuus oman asunnon hankintaan, eli esimerkiksi hyvää vastuunottoa nuorille oman asumisen järjestämiseksi. Toisena tukimuotona on omistusasumislainojen valtiontakaus, jonka voivat saada kaikki omistusasuntolainan ottavat.

Hallitusohjelmassa asuntopolitiikka sai erityisen huomion. Asuntopolitiikalla on oma merkittävä roolinsa Suomen talouden kasvun ja työllisyyden vahvistamisessa. Haluttiin löytää tekijöitä, joiden avulla asumisen laatua ja merkitystä voidaan korostaa. Tavoitteena oli löytää keinoja kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi sekä asuntojen että tonttien tarjonnan merkittävään lisäämiseen. Tavoitteissa on myös onnistuttu, tänä vuonna uusia asuntoja valmistuu ennätysmäärä, eli enemmän kuin kertaakaan 25-vuoteen. Myönteistä on myös se, että pientalorakentaminen on elpymässä lamavuosista. Perheillä on siis rohkeutta toteuttaa omaa unelmaansa.

Arvoisa asuntomessujen avajaisyleisö,

Hallitusohjelma haluaa painottaa sujuvaa rakentamista ja luoda edellytykset vastata kaupungistumiseen. Huomiota on kiinnitetty laadukkaaseen rakentamiseen ja viihtyisiin asumisympäristöihin. Hyvät palvelut, toimiva joukkoliikenne ja luonto ovat kaikki osaltaan elämisen laatua lisääviä tekijöitä. Haluan kuitenkin muistuttaa erityisesti kuntapäättäjiä, että maapolitiikan suunnittelussa varmistetaan, että meillä on edellytykset myös laadukkaaseen omakotirakentamiseen. Tämä tarkoittaa omakotialueiden riittävää kaavoittamista osaksi kaupunkiympäristöä. Eli pidetään yhdessä huolta siitä, että suomalaisten toive omasta asumisestaan mahdollistetaan kaavoituksellisin keinoin.

Hyvät ystävät,

Olen etukäteen suurella mielenkiinnolla tutustunut näiden asuntomessujen tarjontaan. Toinen toistaa mielenkiintoisempaa kohdetta, 31 hyvin erilaista omakotitaloa. Voin hyvin sanoa, että jokaiselle jotakin, wau-arkkitehtuurista siihen suomalaiseen perusihanteeseen. Mikä tärkeintä, asumiseen ei ole sitä oikeaa ratkaisua, vaan jokainen valitsee omaan elämäntilanteeseen sen sopivimman.

Valtiovallan puolesta toivotan Mikkelin Kirkonvarkauden asuntomessuille menestystä sekä aktiivista keskustelua asumisesta osana ihmisten hyvän elämän laatua ja hyvinvointia! Ja teille hyvät asukkaat, toivotan hyvää elämää täällä Mikkelin Kirkonvarkaudessa, luonnon helmassa, Saimaan rannalla!

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page